Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Abdulkerim YÖRÜKOĞLUUlusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı

1968 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, Orta, Lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversite Fen Bilimleri Enstitüsünden 1993 de Yüksek Lisans ve 2000 yılında Doktora öğrenimini tamamlamıştır. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan YÖRÜKOĞLU daha sonra MTA’da Mühendis ve Genel Müdür Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında vekaleten Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2015 yılından beri Ulusal Bor Araştırma Enstitü “BOREN” Başkanı olarak görev yapmaktadır. Cevher Hazırlama, Hidrometalujik ve Elektrokimyasal süreçler konularında Uzman olup, son yıllarda yönetimde toplam kalite, performans yönetimi, proje yönetimi, kurumsal kaynak planlaması, Ar-Ge faaliyetlerinin planlaması, yönetimi ve uygulamaya dönüştürülmesi konularında çalışmalarını yürütmektedir. 10’u yurtdışı dergilerde olmak üzere 30’nin üzerinde makale, yayını ve 7 patenti bulunmaktadır.

Prof. Dr. Abdulkerim YÖRÜKOĞLUUlusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı

1968 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, Orta, Lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversite Fen Bilimleri Enstitüsünden 1993 de Yüksek Lisans ve 2000 yılında Doktora öğrenimini tamamlamıştır. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan YÖRÜKOĞLU daha sonra MTA’da Mühendis ve Genel Müdür Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında vekaleten Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2015 yılından beri Ulusal Bor Araştırma Enstitü “BOREN” Başkanı olarak görev yapmaktadır. Cevher Hazırlama, Hidrometalujik ve Elektrokimyasal süreçler konularında Uzman olup, son yıllarda yönetimde toplam kalite, performans yönetimi, proje yönetimi, kurumsal kaynak planlaması, Ar-Ge faaliyetlerinin planlaması, yönetimi ve uygulamaya dönüştürülmesi konularında çalışmalarını yürütmektedir. 10’u yurtdışı dergilerde olmak üzere 30’nin üzerinde makale, yayını ve 7 patenti bulunmaktadır.

closepopup
Prof. Dr. Beliz ÖZORHONBoğaziçi Üniversitesi

Dr. Beliz Ozorhon 2010 yılından bu yana İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde İnşaat Yönetimi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora çalışmasında uluslararası inşaat ortak girişimlerinin performans modellemesi üzerine çalıştı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Türkiye), Illinois Teknoloji Enstitüsü (Chicago, IL) ve Salford Üniversitesi'nde (Manchester, İngiltere) araştırmacı olarak çalıştı. Araştırmaları süreç ve performans yönetimi, inşaat inovasyonu, bina bilgi modellemesi (BIM), sürdürülebilir inşaat ve enerji verimliliği, uluslararası inşaat, proje yönetimi, stratejik yönetim ve bilgi yönetimi ve öğrenen organizasyonlara odaklanmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans dersleri vermekte ve Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca İnşaat Mühendisliği ve İşletme Yüksek Lisans Programında (tezsiz) dersler vermektedir. Dr. Beliz Ozorhon İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisansüstü Kabul Danışmanıdır. Aynı zamanda İnşaat Mühendisliği ve İşletme Yüksek Lisans Programı (tezsiz) Direktörüdür.

Prof. Dr. Beliz ÖZORHONBoğaziçi Üniversitesi

Dr. Beliz Ozorhon 2010 yılından bu yana İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde İnşaat Yönetimi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora çalışmasında uluslararası inşaat ortak girişimlerinin performans modellemesi üzerine çalıştı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Türkiye), Illinois Teknoloji Enstitüsü (Chicago, IL) ve Salford Üniversitesi'nde (Manchester, İngiltere) araştırmacı olarak çalıştı. Araştırmaları süreç ve performans yönetimi, inşaat inovasyonu, bina bilgi modellemesi (BIM), sürdürülebilir inşaat ve enerji verimliliği, uluslararası inşaat, proje yönetimi, stratejik yönetim ve bilgi yönetimi ve öğrenen organizasyonlara odaklanmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans dersleri vermekte ve Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca İnşaat Mühendisliği ve İşletme Yüksek Lisans Programında (tezsiz) dersler vermektedir. Dr. Beliz Ozorhon İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisansüstü Kabul Danışmanıdır. Aynı zamanda İnşaat Mühendisliği ve İşletme Yüksek Lisans Programı (tezsiz) Direktörüdür.

closepopup
Prof. Dr. Ertan BUYRUKSivas Cumhuriyet Üniversitesi

İlk, orta ve lise eğitimini Sivas'ta tamamladı. 1991 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aralık 1996’da İngiltere Liverpool Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Uluslararası ve ulusal olarak toplamda 46 makalesi, yine toplamda uluslararası ve ulusal 51 bildirisi olan Buyruk’un 8 adet proje çalışması da mevcuttur. 1997 yılında Yrd. Doç., 2004 yılında Doçent, 2009 yılında Profesör unvanını aldı. Prof. Buyruk, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlıklarının yanında Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini de yerine getirmiştir. Fakülte ve Yüksel Okullarda bir çok yönetim kurulu üyeliği de yapan Buyruk, 2012-2016 yılları arasında Üniversite - Şehir ve Sanayi İşbirliği ile ilgili Rektör Danışmanlığı, 2015-2016 yılları arasında Rektör Yardımcılığı görevini de yürütmüştür. Temel çalışma alanları: Isı Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği üzerinedir. Enerji Tasarrufu ve Uygulamaları, Isı Yalıtımı ve Yalıtım, Toprak Kaynaklı Isı Pompası Analizi gibi konular üzerine de çalışmalar yapmıştır. Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas MMO İl Temsilciliği, Ordu MMO, Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Enerji Tasarrufu üzerine konuşmacı olarak katılan Prof. Buyruk birçok yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmiş ve yetiştirmeye de devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babası olan Buyruk İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Ertan BUYRUKSivas Cumhuriyet Üniversitesi

İlk, orta ve lise eğitimini Sivas'ta tamamladı. 1991 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aralık 1996’da İngiltere Liverpool Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Uluslararası ve ulusal olarak toplamda 46 makalesi, yine toplamda uluslararası ve ulusal 51 bildirisi olan Buyruk’un 8 adet proje çalışması da mevcuttur. 1997 yılında Yrd. Doç., 2004 yılında Doçent, 2009 yılında Profesör unvanını aldı. Prof. Buyruk, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlıklarının yanında Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini de yerine getirmiştir. Fakülte ve Yüksel Okullarda bir çok yönetim kurulu üyeliği de yapan Buyruk, 2012-2016 yılları arasında Üniversite - Şehir ve Sanayi İşbirliği ile ilgili Rektör Danışmanlığı, 2015-2016 yılları arasında Rektör Yardımcılığı görevini de yürütmüştür. Temel çalışma alanları: Isı Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği üzerinedir. Enerji Tasarrufu ve Uygulamaları, Isı Yalıtımı ve Yalıtım, Toprak Kaynaklı Isı Pompası Analizi gibi konular üzerine de çalışmalar yapmıştır. Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas MMO İl Temsilciliği, Ordu MMO, Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Enerji Tasarrufu üzerine konuşmacı olarak katılan Prof. Buyruk birçok yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmiş ve yetiştirmeye de devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babası olan Buyruk İngilizce bilmektedir.

closepopup
Prof. Dr. Hüseyin CANBOLATAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği (EEE) Bölümünden lisans mezunu olmuştur. 1993 yılında ODTÜ EEE Bölümünden Yüksek Lisans derecesini ve 1997 yılında Clemson Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (ECE) Bölümünden Doktora derecesini almıştır. 1989 yılında ODTÜ EEE Bölümünde başladığı akademik hayatını 1993 yılından itibaren Mersin Üniversitesi EEE Bölümünde sürdürmüştür. 1998-2012 arasında Mersin Üniversitesi bölümünde öğretim üyesi kadrosunda yer aldıktan sonra 2012 yılında AYBU EEE Bölümü kadrosuna atanmıştır. Halen aynı bölümde görev yapmaktadır. Dergi makalesi ve konferans bildirilerinin sayısı 40’tan fazladır. Robot sistemleri, Elektrostatik ve Lagrangian Dinamik alanlarındaki kitaplarda bölüm yazarlığı ve editörlük yapmıştır. EEE, Savunma Teknolojileri ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora danışmanlıkları yürütmektedir. Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Robotik, Mekatronik ve Sinyal İşleme alanlarında çalışmaları sürmektedir. 2016 yılından beri AYBÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Savunma Teknolojileri ana bilim dalı başkanlığını yürütmektedir.

Prof. Dr. Hüseyin CANBOLATAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği (EEE) Bölümünden lisans mezunu olmuştur. 1993 yılında ODTÜ EEE Bölümünden Yüksek Lisans derecesini ve 1997 yılında Clemson Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (ECE) Bölümünden Doktora derecesini almıştır. 1989 yılında ODTÜ EEE Bölümünde başladığı akademik hayatını 1993 yılından itibaren Mersin Üniversitesi EEE Bölümünde sürdürmüştür. 1998-2012 arasında Mersin Üniversitesi bölümünde öğretim üyesi kadrosunda yer aldıktan sonra 2012 yılında AYBU EEE Bölümü kadrosuna atanmıştır. Halen aynı bölümde görev yapmaktadır. Dergi makalesi ve konferans bildirilerinin sayısı 40’tan fazladır. Robot sistemleri, Elektrostatik ve Lagrangian Dinamik alanlarındaki kitaplarda bölüm yazarlığı ve editörlük yapmıştır. EEE, Savunma Teknolojileri ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora danışmanlıkları yürütmektedir. Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Robotik, Mekatronik ve Sinyal İşleme alanlarında çalışmaları sürmektedir. 2016 yılından beri AYBÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Savunma Teknolojileri ana bilim dalı başkanlığını yürütmektedir.

closepopup
Prof. Dr. İbrahim CANSivas Cumhuriyet Üniversitesi

15 Kasım 1978 yılında Elazığ’ da doğdu. Fırat Üniversitesinden 2000 yılında Lisans, 2004 yılında Yüksek Lisans ve 2010 yılında Doktora eğitimlerini Otomotiv Mühendisliği alanında tamamladı. 2015 Yılında Makine Mühendisliği Alanından Doçentliğini aldı ve 2020 yılında Profesörlük kadrosuna atandı. Halen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümünde öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Yüksek lisans Tez çalışmalarını İngiltere King College de gerçekleştirdi. İçten yanmalı Motorlar konusunda Yurtiçi ve yurt dışında akademik faaliyetlerde bulundu. Alanında gerçekleştirdiği çok sayıda makale, proje ve akademik çalışmalarının yanı sıra, lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. 2020 yılında SCÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne Bağlı “Savunma Sanayi Teknolojileri ve Stratejileri” Anabilim dalının kurulmasını önerdi ve anabilim dalı YÖK tarafından uygun görülerek 2020-2012 Eğitim öğretim yılında lisansüstü seviyede eğitime başladı. Bu alanda özellikle insansız hava araçları için turbo-jet motorları üzerine çalışmalarına devam etmektedir. Sayın Can Evli ve iki erkek evladı bulunmaktadır.

Prof. Dr. İbrahim CANSivas Cumhuriyet Üniversitesi

15 Kasım 1978 yılında Elazığ’ da doğdu. Fırat Üniversitesinden 2000 yılında Lisans, 2004 yılında Yüksek Lisans ve 2010 yılında Doktora eğitimlerini Otomotiv Mühendisliği alanında tamamladı. 2015 Yılında Makine Mühendisliği Alanından Doçentliğini aldı ve 2020 yılında Profesörlük kadrosuna atandı. Halen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümünde öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Yüksek lisans Tez çalışmalarını İngiltere King College de gerçekleştirdi. İçten yanmalı Motorlar konusunda Yurtiçi ve yurt dışında akademik faaliyetlerde bulundu. Alanında gerçekleştirdiği çok sayıda makale, proje ve akademik çalışmalarının yanı sıra, lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. 2020 yılında SCÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne Bağlı “Savunma Sanayi Teknolojileri ve Stratejileri” Anabilim dalının kurulmasını önerdi ve anabilim dalı YÖK tarafından uygun görülerek 2020-2012 Eğitim öğretim yılında lisansüstü seviyede eğitime başladı. Bu alanda özellikle insansız hava araçları için turbo-jet motorları üzerine çalışmalarına devam etmektedir. Sayın Can Evli ve iki erkek evladı bulunmaktadır.

closepopup
Prof. Dr. Kaan Şevki KavakSivas Cumhuriyet Üniversitesi

1968 Sivas doğumludur. 1984 yılında Sivas Lisesi’ni, 1989 yılında ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nü bitirip aynı yıl söz konusu bölüme araştırma görevlisi kadrosuna atandı. 1992 yılında yüksek lisansını, 1998 yılında ise doktorasını Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. 2000 yılında TUBİTAK NATO B1 bursu ile Murray State University/Kentucky (A.B.D.); 1995 ve 2006 yıllarında ise, Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle Paris-Sud Üniversite’sinde yapısal jeoloji-tektonik ve uzaktan algılamanın jeolojik uygulamaları konularında çalıştı. 2005 yılı M. Kemal Dedeman Araştırma ve Geliştirme Proje Yarışması Üçüncülük Ödülünü ‘‘Türkiye Yer üstü Maden Yataklarının Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Belirlenme Potansiyeli” başlıklı çalışmasıyla kazandı. 2005 yılında doçentliğini, 2010 yılında ise profesörlüğünü aldı. SCI indeksli 15 yayın, ulusal/uluslararası 70 bildirisi bulunmakta olup bilimsel ve sosyal içerikli yaklaşık 20’ye yakın projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı. 2018 yılında yayımlanan “Uzaktan Algılama ve Görüntü Yorumlama” kitabının çeviri editörlüğünü, 2020 yılında ise Sivas Valiliği tarafından desteklenen ve basılan “Sivas Atlası” nın editörlüğünü yaptı. Halen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yapmaktadır.

Prof. Dr. Kaan Şevki KavakSivas Cumhuriyet Üniversitesi

1968 Sivas doğumludur. 1984 yılında Sivas Lisesi’ni, 1989 yılında ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nü bitirip aynı yıl söz konusu bölüme araştırma görevlisi kadrosuna atandı. 1992 yılında yüksek lisansını, 1998 yılında ise doktorasını Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. 2000 yılında TUBİTAK NATO B1 bursu ile Murray State University/Kentucky (A.B.D.); 1995 ve 2006 yıllarında ise, Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle Paris-Sud Üniversite’sinde yapısal jeoloji-tektonik ve uzaktan algılamanın jeolojik uygulamaları konularında çalıştı. 2005 yılı M. Kemal Dedeman Araştırma ve Geliştirme Proje Yarışması Üçüncülük Ödülünü ‘‘Türkiye Yer üstü Maden Yataklarının Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Belirlenme Potansiyeli” başlıklı çalışmasıyla kazandı. 2005 yılında doçentliğini, 2010 yılında ise profesörlüğünü aldı. SCI indeksli 15 yayın, ulusal/uluslararası 70 bildirisi bulunmakta olup bilimsel ve sosyal içerikli yaklaşık 20’ye yakın projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı. 2018 yılında yayımlanan “Uzaktan Algılama ve Görüntü Yorumlama” kitabının çeviri editörlüğünü, 2020 yılında ise Sivas Valiliği tarafından desteklenen ve basılan “Sivas Atlası” nın editörlüğünü yaptı. Halen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yapmaktadır.

closepopup
Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİSivas Cumhuriyet Üniversitesi

Meltem Sarıoğlu Cebeci Dokuz Eylül Üniv. mühendislik ve mimarlık fakültesi cevre müh bölümünden 1985 -1989 yıllarında derece ile mezun olmuştur. Aynı yıl Sivas Cumhuriyet üniv. Müh fak.Cevre müh bölümünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. Yüksek lisans+doktora unvanını 1996da İngiltere Leeds üniversitesinde atıksuların biyolojik aritilabilirligi ve arıtma tesislerinin iyileştirilmesi (upgrade) üzerine çalışmıştır.Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde yardımcı doçent, doçent ve prof ünvanlarını almış ve halen Cevre müh bölümünde Prof olarak Çevre muh bölüm başkanlığını yürütmektedir. Çok sayıda uluslararası yayıni ve bildirileri bulunmaktadır. Ced raporları hazırlanmasında ve univetsitenin kalite koordinatörlüğü gorevlerinde bulunmuştur. Atıksuların aerobik ve anaerobik aritilabilirligi, endüstriyel atıksuların adsorpsiyon membran ve membran biyoreaktorllerle arıtımı, arıtma tesislerinin tasarımı ve işletimi ve atıksuların artırılıp yeniden kullanirabilirligi üzerine çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile çalışmış ve yayınlamıştır. Endüstriyel atıksuların arıtımı üzerine firma ile 1 adet patenti bulunmaktadır.

Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİSivas Cumhuriyet Üniversitesi

Meltem Sarıoğlu Cebeci Dokuz Eylül Üniv. mühendislik ve mimarlık fakültesi cevre müh bölümünden 1985 -1989 yıllarında derece ile mezun olmuştur. Aynı yıl Sivas Cumhuriyet üniv. Müh fak.Cevre müh bölümünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. Yüksek lisans+doktora unvanını 1996da İngiltere Leeds üniversitesinde atıksuların biyolojik aritilabilirligi ve arıtma tesislerinin iyileştirilmesi (upgrade) üzerine çalışmıştır.Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde yardımcı doçent, doçent ve prof ünvanlarını almış ve halen Cevre müh bölümünde Prof olarak Çevre muh bölüm başkanlığını yürütmektedir. Çok sayıda uluslararası yayıni ve bildirileri bulunmaktadır. Ced raporları hazırlanmasında ve univetsitenin kalite koordinatörlüğü gorevlerinde bulunmuştur. Atıksuların aerobik ve anaerobik aritilabilirligi, endüstriyel atıksuların adsorpsiyon membran ve membran biyoreaktorllerle arıtımı, arıtma tesislerinin tasarımı ve işletimi ve atıksuların artırılıp yeniden kullanirabilirligi üzerine çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile çalışmış ve yayınlamıştır. Endüstriyel atıksuların arıtımı üzerine firma ile 1 adet patenti bulunmaktadır.

closepopup
Prof. Dr. Nuri AZBAREge Üniversitesi

1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Lisans, 1994 yılında Dokuz eylül üniversitesi Çevre mühendisliği bölümünden yüksek lisans mezunu olmuştur. 1999 yılında ABD Vanderbilt Üniversitesi’nden doktora derecesi almıştır. Çalışma alanları yenilebilir enerji, alternative enerji kaynakları olup, 60 tanesi SCI dergilerde olmak üzere 100’ü aşkın bilimsel çalışması bulunmaktadır.

Prof. Dr. Nuri AZBAREge Üniversitesi

1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Lisans, 1994 yılında Dokuz eylül üniversitesi Çevre mühendisliği bölümünden yüksek lisans mezunu olmuştur. 1999 yılında ABD Vanderbilt Üniversitesi’nden doktora derecesi almıştır. Çalışma alanları yenilebilir enerji, alternative enerji kaynakları olup, 60 tanesi SCI dergilerde olmak üzere 100’ü aşkın bilimsel çalışması bulunmaktadır.

closepopup
Prof. Dr. Serdar BERKSivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

1976 Tokat/Reşadiye doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Tokat’ ta tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2005 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimimi tamamdım. Ağrı Doğubayazıt’ta mecburi hizmetimi, Erzurum’da askerlik hizmetimi yaptım. 2008 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim dalında Yardımcı Doçent olarak göreve başladım. 2014 yılında Doçent, 2019 yılında Profesör unvanı aldım. Halen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD’ da 3. Basamak yoğun bakım ünitesi sorumlu öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Pulmoner emboli, KOAH, astım, çevresel ve mesleki akciğer hastalıkları, nanopartiküllerin akciğerler üzerine etkileri gibi Göğüs Hastalıklarının farklı konularında ulusal ve uluslararası dergi ve toplantılarda yayımlanmış 130’un üzerinde makale, bildiri ve kitap bölümü yazarlığım bulunmaktadır.

Prof. Dr. Serdar BERKSivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

1976 Tokat/Reşadiye doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Tokat’ ta tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2005 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimimi tamamdım. Ağrı Doğubayazıt’ta mecburi hizmetimi, Erzurum’da askerlik hizmetimi yaptım. 2008 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim dalında Yardımcı Doçent olarak göreve başladım. 2014 yılında Doçent, 2019 yılında Profesör unvanı aldım. Halen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD’ da 3. Basamak yoğun bakım ünitesi sorumlu öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Pulmoner emboli, KOAH, astım, çevresel ve mesleki akciğer hastalıkları, nanopartiküllerin akciğerler üzerine etkileri gibi Göğüs Hastalıklarının farklı konularında ulusal ve uluslararası dergi ve toplantılarda yayımlanmış 130’un üzerinde makale, bildiri ve kitap bölümü yazarlığım bulunmaktadır.

closepopup
Prof. Dr. Serdar GENÇErciyes Üniversitesi

Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürü

Serdar Genç; 2002 yılında Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü tamamladıktan sonra 2005 yılında yüksek lisans, 2009 yılında da doktora eğitimini tamamlamıştır. 2005 yılından itibaren Erciyes Üniversitesinde çalışmakta olup, 2010 yılında kurduğu ve yönettiği Rüzgar Mühendisliği ve Aerodinamik araştırma grubunda şimdiye kadar birçok uluslararası ve ulusal proje, patent ve yayın çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalardan uluslararası ve ulusal birçok ödül alınmıştır. Serdar GENÇ, halen Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı Başkanlığı ve Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürü olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Serdar GENÇErciyes Üniversitesi

Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürü

Serdar Genç; 2002 yılında Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü tamamladıktan sonra 2005 yılında yüksek lisans, 2009 yılında da doktora eğitimini tamamlamıştır. 2005 yılından itibaren Erciyes Üniversitesinde çalışmakta olup, 2010 yılında kurduğu ve yönettiği Rüzgar Mühendisliği ve Aerodinamik araştırma grubunda şimdiye kadar birçok uluslararası ve ulusal proje, patent ve yayın çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalardan uluslararası ve ulusal birçok ödül alınmıştır. Serdar GENÇ, halen Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı Başkanlığı ve Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürü olarak görev yapmaktadır.

closepopup
Prof. Dr. Serkan AKKOYUNSivas Cumhuriyet Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümünden 1997 yılında, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden 2003 yılında mezun oldu. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden doktora derecesini aldı. 2015 yılında doçentlik ünvanı alan Serkan AKKOYUN, halen SCÜ Sağlık Hizmetleri MYO Müdürlüğü Görevini yürütmekte, 2020 yılından bu yana SCÜ Fizik Bölümünde profesör olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Doktora sonrasında İtalya-INFN Legnaro laboratuvarında araştırmalar yaptı. Halen nükleer yapı fiziği ve reaksiyon alanlarında teorik ve deneysel araştırmalar yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası çeşitli bilimsel projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev alan Serkan AKKOYUN 5 bilimsel kitaba yazar olarak katkıda bulunmuştur. Yaklaşık 30 tanesi SCI olmak üzere 55 adet çeşitli hakemli dergilere ait makalesi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Serkan AKKOYUNSivas Cumhuriyet Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümünden 1997 yılında, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden 2003 yılında mezun oldu. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden doktora derecesini aldı. 2015 yılında doçentlik ünvanı alan Serkan AKKOYUN, halen SCÜ Sağlık Hizmetleri MYO Müdürlüğü Görevini yürütmekte, 2020 yılından bu yana SCÜ Fizik Bölümünde profesör olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Doktora sonrasında İtalya-INFN Legnaro laboratuvarında araştırmalar yaptı. Halen nükleer yapı fiziği ve reaksiyon alanlarında teorik ve deneysel araştırmalar yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası çeşitli bilimsel projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev alan Serkan AKKOYUN 5 bilimsel kitaba yazar olarak katkıda bulunmuştur. Yaklaşık 30 tanesi SCI olmak üzere 55 adet çeşitli hakemli dergilere ait makalesi bulunmaktadır.

closepopup
Prof. Dr. Tuncay BAYRAMKaradeniz Teknik Üniversitesi

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. 2012 yılında KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Nükleer Fizik Anabilim Dalından doktora derecesini aldı. 2014 yılında doçentlik ünvanı alan Tuncay Bayram 2020 yılından bu yana KTÜ Fizik Bölümünde profesör olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda KTÜ Fizik Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Doktora sırasında Aristotle Üniversitesinde ve doktora sonrasında ise İtalya-INFN Legnaro laboratuvarında araştırmalar yaptı. 2012-2017 yılları arasında Sinop Üniversitesi bünyesinde sırası ile Fizik Bölümü ve Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümlerinde çalıştı. Nükleer yapı fiziği ve nükleer reaksiyon alanlarında teorik ve deneysel araştırmalar yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası çeşitli bilimsel projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev alan Tuncay Bayram 4 kitaba editor kurulu üyesi, çevirmen ve yazar olarak katkıda bulunmuştur. Güncel olarak, Tuncay Bayram’ın eşsözcülüğünü yaptığı "Shape coexistence and triaxiality in the N=Z region: The case of Mo-86" isimli deney önerisi Finlandiya'da bulunan Jyväskylä Üniversitesi Hızlandırıcı Laboratuvarında gerçekleştirilmek üzere kabul edilmiş olup 2021 yılı sonlarında söz konusu deneyin yapılması programlanmıştır.

Prof. Dr. Tuncay BAYRAMKaradeniz Teknik Üniversitesi

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. 2012 yılında KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Nükleer Fizik Anabilim Dalından doktora derecesini aldı. 2014 yılında doçentlik ünvanı alan Tuncay Bayram 2020 yılından bu yana KTÜ Fizik Bölümünde profesör olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda KTÜ Fizik Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Doktora sırasında Aristotle Üniversitesinde ve doktora sonrasında ise İtalya-INFN Legnaro laboratuvarında araştırmalar yaptı. 2012-2017 yılları arasında Sinop Üniversitesi bünyesinde sırası ile Fizik Bölümü ve Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümlerinde çalıştı. Nükleer yapı fiziği ve nükleer reaksiyon alanlarında teorik ve deneysel araştırmalar yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası çeşitli bilimsel projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev alan Tuncay Bayram 4 kitaba editor kurulu üyesi, çevirmen ve yazar olarak katkıda bulunmuştur. Güncel olarak, Tuncay Bayram’ın eşsözcülüğünü yaptığı "Shape coexistence and triaxiality in the N=Z region: The case of Mo-86" isimli deney önerisi Finlandiya'da bulunan Jyväskylä Üniversitesi Hızlandırıcı Laboratuvarında gerçekleştirilmek üzere kabul edilmiş olup 2021 yılı sonlarında söz konusu deneyin yapılması programlanmıştır.

closepopup
Prof. Dr. Zehra SEYFİKLİSivas Cumhuriyet Üniversitesi

1991 Yılında Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Gögüs Hastalıkları uzmanlığını tamamlamıştır. 2002 yılında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası'nın 13. Maddesine göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü olarak atanmış olan Prof. Dr. Zehra SEYFİKLİ’nin çok sayıda kitap bölümü, makalesi ve bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Halen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde Göğüs Hastalıkları Profesörü olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Zehra SEYFİKLİSivas Cumhuriyet Üniversitesi

1991 Yılında Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Gögüs Hastalıkları uzmanlığını tamamlamıştır. 2002 yılında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası'nın 13. Maddesine göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü olarak atanmış olan Prof. Dr. Zehra SEYFİKLİ’nin çok sayıda kitap bölümü, makalesi ve bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Halen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde Göğüs Hastalıkları Profesörü olarak görev yapmaktadır.

closepopup
Doç. Dr. Ahmet Gürkan YÜKSEKSivas Cumhuriyet Üniversitesi

1995 yılında Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümünde lisans eğitimini, 2000 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri ABD de yüksek lisansını ve 2007 yılında ise “Hava kirliliği tahmininde çoklu regresyon analizi ve yapay sinir ağları yönteminin karşılaştırılması” başlıklı teziyle doktora eğitimini Yönetim Bilişim Sistemleri ABD’de tamamlamıştır. 2009 yılından bu yana Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 6 tanesi SCI olmak üzere 30’u aşkın bilimsel çalışması bulunmakta olan A.G. Yüksek halen Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans dersleri vermekte ve Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine danışmanlık yapmaktadır.

Doç. Dr. Ahmet Gürkan YÜKSEKSivas Cumhuriyet Üniversitesi

1995 yılında Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümünde lisans eğitimini, 2000 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri ABD de yüksek lisansını ve 2007 yılında ise “Hava kirliliği tahmininde çoklu regresyon analizi ve yapay sinir ağları yönteminin karşılaştırılması” başlıklı teziyle doktora eğitimini Yönetim Bilişim Sistemleri ABD’de tamamlamıştır. 2009 yılından bu yana Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 6 tanesi SCI olmak üzere 30’u aşkın bilimsel çalışması bulunmakta olan A.G. Yüksek halen Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans dersleri vermekte ve Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine danışmanlık yapmaktadır.

closepopup
Doç. Dr. Bülent ÜNVERSivas Cumhuriyet Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden 1987 yılında İnşaat bölümünde önlisans, 1993 yılında ise Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Lisans mezunu olmuştur. 1995 Yılında Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümünden Yüksek Lisans mezunu olmuştur. Tödürge Gölündeki tatlısu kefalinin (leuciscus cepha lusl. 1758) büyüme ve üreme özelliklerinin incelenmesi üzerine çalıştığı yüksek lisans tezinden çeşitli dergilerde yayınları bulunmaktadır. 1999 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümünden Doktora derecesini almıştır. Tödürge Gölü'ndeki leuciscus cephalus (L.) x chalcalburnus chalcoides (G.) (osteichthyes-cyprinidae) doğal hibritlerinin biyometrik ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi üzerine çalıştığı yüksek lisans tezinden çeşitli dergilerde yayınları bulunmaktadır. Çok sayıda uluslararası yayıni ve bildirileri bulunan Dr. Ünver, Sivas Cumhuriyet üniversitesinde yardımcı doçent, doçent ve prof. ünvanlarını almış ve halen öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Bülent ÜNVERSivas Cumhuriyet Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden 1987 yılında İnşaat bölümünde önlisans, 1993 yılında ise Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Lisans mezunu olmuştur. 1995 Yılında Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümünden Yüksek Lisans mezunu olmuştur. Tödürge Gölündeki tatlısu kefalinin (leuciscus cepha lusl. 1758) büyüme ve üreme özelliklerinin incelenmesi üzerine çalıştığı yüksek lisans tezinden çeşitli dergilerde yayınları bulunmaktadır. 1999 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümünden Doktora derecesini almıştır. Tödürge Gölü'ndeki leuciscus cephalus (L.) x chalcalburnus chalcoides (G.) (osteichthyes-cyprinidae) doğal hibritlerinin biyometrik ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi üzerine çalıştığı yüksek lisans tezinden çeşitli dergilerde yayınları bulunmaktadır. Çok sayıda uluslararası yayıni ve bildirileri bulunan Dr. Ünver, Sivas Cumhuriyet üniversitesinde yardımcı doçent, doçent ve prof. ünvanlarını almış ve halen öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

closepopup
Doç. Dr. Hidayet TAKCISivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Hidayet Takcı, 1974 yılında Sivas ili Gürün ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Gürün’de tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için önce 1991 yılında 9 Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümüne yerleşti. Yeniden sınava giren Takcı 1993 yılında Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşti. 1997 yılında Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tamamlayarak Bilgisayar Mühendisi unvanı aldı. 14 yıl boyunca Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2009'da Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü bünyesinde Post Doktorasını tamamladı. Dr. Takcı’nın bugüne kadar 3 kitabı, 20 civarında makalesi ve 40 civarında bildirisi yayınlandı. Yaptığı yayınlara ek olarak 2 adet TÜBİTAK projesinde, 1 adet SANTEZ projesinde, 3 adet BAP projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak Nurd Yazılım, Intertech, Formalis, Artiwise başta olmak üzere çok sayıda TÜBİTAK projesinde danışman olarak görev aldı. Ayrıca SİU 2019 kapsamında kurultay başkanlığı görevi de yapan Dr. Takcı bilimsel faaliyetlerde bulunmaktan büyük zevk duymaktadır. 2016 yılından bu yana Gürün Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2018 yılından bu yana Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü ve 31 Aralık 2019 tarihinden bu yana Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölüm başkanlığı görevlerini yürüten Dr. Takcı akademik ve idari çalışmalarına devam etmektedir.

Doç. Dr. Hidayet TAKCISivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Hidayet Takcı, 1974 yılında Sivas ili Gürün ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Gürün’de tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için önce 1991 yılında 9 Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümüne yerleşti. Yeniden sınava giren Takcı 1993 yılında Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşti. 1997 yılında Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tamamlayarak Bilgisayar Mühendisi unvanı aldı. 14 yıl boyunca Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2009'da Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü bünyesinde Post Doktorasını tamamladı. Dr. Takcı’nın bugüne kadar 3 kitabı, 20 civarında makalesi ve 40 civarında bildirisi yayınlandı. Yaptığı yayınlara ek olarak 2 adet TÜBİTAK projesinde, 1 adet SANTEZ projesinde, 3 adet BAP projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak Nurd Yazılım, Intertech, Formalis, Artiwise başta olmak üzere çok sayıda TÜBİTAK projesinde danışman olarak görev aldı. Ayrıca SİU 2019 kapsamında kurultay başkanlığı görevi de yapan Dr. Takcı bilimsel faaliyetlerde bulunmaktan büyük zevk duymaktadır. 2016 yılından bu yana Gürün Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2018 yılından bu yana Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü ve 31 Aralık 2019 tarihinden bu yana Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölüm başkanlığı görevlerini yürüten Dr. Takcı akademik ve idari çalışmalarına devam etmektedir.

closepopup
Doç. Dr. Koray KARABULUTSivas Cumhuriyet Üniversitesi

2007 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden bölüm birincisi derecesiyle lisans mezunu olmuştur. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden 2010 Yılında Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı-Enerji Bilim Dalı’ndan Yüksek Lisans ve 2015 yılında da Doktora derecelerini almıştır. 2009 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak akademisyenlik hayatına başlamış olup, 2016 yılında Doktor Öğretim Üyesi olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümüne atanmıştır. 2018 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü’ nde çalışmaya başlayan Dr. KARABULUT, 2020 yılından itibaren Doç. Dr. olarak aynı bölümde akademisyenlik yapmaya devam etmektedir. Çeşitli dergilerde 15 adeti SCI olmak üzere 38 adet bilimsel makale çalışması mevcuttur. Binalarda ısı yalıtımı, enerji tasarrufu uygulamaları, nanoakışkanlarla ısı transferi artırımı, bina aerodinamiği, plakalı ısı değiştiricileri, hava jeti akışı ile kurutma, çarpan jet ile soğutma, geriye dönük adım akışı ve daralan ve genişleyen kanallarda ısı transferi ve akış analizi gibi çalışma alanları bulunmaktadır.

Doç. Dr. Koray KARABULUTSivas Cumhuriyet Üniversitesi

2007 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden bölüm birincisi derecesiyle lisans mezunu olmuştur. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden 2010 Yılında Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı-Enerji Bilim Dalı’ndan Yüksek Lisans ve 2015 yılında da Doktora derecelerini almıştır. 2009 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak akademisyenlik hayatına başlamış olup, 2016 yılında Doktor Öğretim Üyesi olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümüne atanmıştır. 2018 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü’ nde çalışmaya başlayan Dr. KARABULUT, 2020 yılından itibaren Doç. Dr. olarak aynı bölümde akademisyenlik yapmaya devam etmektedir. Çeşitli dergilerde 15 adeti SCI olmak üzere 38 adet bilimsel makale çalışması mevcuttur. Binalarda ısı yalıtımı, enerji tasarrufu uygulamaları, nanoakışkanlarla ısı transferi artırımı, bina aerodinamiği, plakalı ısı değiştiricileri, hava jeti akışı ile kurutma, çarpan jet ile soğutma, geriye dönük adım akışı ve daralan ve genişleyen kanallarda ısı transferi ve akış analizi gibi çalışma alanları bulunmaktadır.

closepopup
Doç. Dr. Koray SAYINSivas Cumhuriyet Üniversitesi

2009 yılında Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümünden lisans mezunu olmuştur. 3 yıl süren özel sektör deneyiminden sonar 2011 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. 2014 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kimya Bölümü Yüksek Lisans ve 2017 yılında da aynı bölümde Doktora derecelerini almıştır. Akademik çalışmalara hesaplamalı kimya alanında başlayan Doç. Dr. Koray SAYIN şu anda hem sentez hem hesaplamalı kimya alanında çalışmalarına devam etmektedir. 2018 yılında Doçentlik ünvanını alan Doç. Dr. Koray SAYIN’ ın günümüzde 85 adet makalesi, 3 adet kitap bölümü, 57 adet bilimsel toplantılarda sunulan bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca 2 tanesi devam etmekte olan 14 adet araştırma projelerinde de görev almıştır. Akademik hayatı boyunca birçok ödül alan Doç. Dr. Koray SAYIN şu anda hidrojen enerjisinin depolanması ve taşınması üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Doç. Dr. Koray SAYINSivas Cumhuriyet Üniversitesi

2009 yılında Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümünden lisans mezunu olmuştur. 3 yıl süren özel sektör deneyiminden sonar 2011 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. 2014 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kimya Bölümü Yüksek Lisans ve 2017 yılında da aynı bölümde Doktora derecelerini almıştır. Akademik çalışmalara hesaplamalı kimya alanında başlayan Doç. Dr. Koray SAYIN şu anda hem sentez hem hesaplamalı kimya alanında çalışmalarına devam etmektedir. 2018 yılında Doçentlik ünvanını alan Doç. Dr. Koray SAYIN’ ın günümüzde 85 adet makalesi, 3 adet kitap bölümü, 57 adet bilimsel toplantılarda sunulan bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca 2 tanesi devam etmekte olan 14 adet araştırma projelerinde de görev almıştır. Akademik hayatı boyunca birçok ödül alan Doç. Dr. Koray SAYIN şu anda hidrojen enerjisinin depolanması ve taşınması üzerine çalışmalar yürütmektedir.

closepopup
Doç Dr. Meryem SEFERİNOĞLUSinop Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Nükleer Enerji Mühendisliği

Doç. Dr. Meryem Seferinoğlu Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Aynı bölümde beş yıl boyunca araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2007-2017 tarihleri arasında Türkiye Atom Enerji Kurumu (TAEK), Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) bünyesinde yer alan Radyoaktivite Ölçüm ve Analizleri ve İyonlaştırıcı Radyasyon Metrolojisi Bölümlerinde ulusal/uluslararası projelerde araştırmacı ve yürütücü olarak görev almıştır. 2017 yılından beri Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Radyasyon Metrolojisi, Radyokimyasal Ayırma Yöntemleri, Alfa Sayım sistemleri, Radyasyon Detektörleri alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Doç Dr. Meryem SEFERİNOĞLUSinop Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Nükleer Enerji Mühendisliği

Doç. Dr. Meryem Seferinoğlu Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Aynı bölümde beş yıl boyunca araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2007-2017 tarihleri arasında Türkiye Atom Enerji Kurumu (TAEK), Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) bünyesinde yer alan Radyoaktivite Ölçüm ve Analizleri ve İyonlaştırıcı Radyasyon Metrolojisi Bölümlerinde ulusal/uluslararası projelerde araştırmacı ve yürütücü olarak görev almıştır. 2017 yılından beri Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Radyasyon Metrolojisi, Radyokimyasal Ayırma Yöntemleri, Alfa Sayım sistemleri, Radyasyon Detektörleri alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

closepopup
Doç.Dr. Metin ZONTULİstanbul Arel Üniversitesi

1971 yılında Sivas'ta doğdu. Sivas Lisesinden 1988 yılında mezun olup aynı yıl ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğine başladı. 1993 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulunda Bilgisayar Programcılığı bölümünde Öğretim Görevlisi olarak başladı. 1996 yılında Erciyes Üniversitesinde Bilgisayar alanında yüksek lisans ve 2004 yılında Cumhuriyet Üniversitesinde Sayısal Yöntemler alanında doktorasını tamamladı.2017 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri bilim dalında doçent ünvanı aldı. 2005 ile 2018 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesinde Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Mühendisliğinde öğretim üyeliği yaptı. 2018 yılından beri İstanbul Arel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Pek çok TÜBİTAK ve KOSGEB projelerinde Yapay Zeka, Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi alanlarında hakem\İzleyici\Danışman olarak görev almıştır. Aynı zamanda, Sanayi bakanlığı adına Ar-Ge Merkezi denetleyicisi olarak görev yapmaktadır.

Doç.Dr. Metin ZONTULİstanbul Arel Üniversitesi

1971 yılında Sivas'ta doğdu. Sivas Lisesinden 1988 yılında mezun olup aynı yıl ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğine başladı. 1993 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulunda Bilgisayar Programcılığı bölümünde Öğretim Görevlisi olarak başladı. 1996 yılında Erciyes Üniversitesinde Bilgisayar alanında yüksek lisans ve 2004 yılında Cumhuriyet Üniversitesinde Sayısal Yöntemler alanında doktorasını tamamladı.2017 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri bilim dalında doçent ünvanı aldı. 2005 ile 2018 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesinde Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Mühendisliğinde öğretim üyeliği yaptı. 2018 yılından beri İstanbul Arel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Pek çok TÜBİTAK ve KOSGEB projelerinde Yapay Zeka, Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi alanlarında hakem\İzleyici\Danışman olarak görev almıştır. Aynı zamanda, Sanayi bakanlığı adına Ar-Ge Merkezi denetleyicisi olarak görev yapmaktadır.

closepopup
Doç. Dr. Murat FAHRİOĞLUOrta Doğu Teknik Üniversitesi

1993 yılında Michigan State Universitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’nden yüksek onur derecesiyle lisans mezunu olmuştur. Wisconsin Universitesi’nden 1994 Yılında Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans ve 1999 yılında da Doktora derecelerini almıştır. 1993 yılında Wisconsin Üniversitesi’nde “Güç sistemleri üzerinde FACTS cihazları yerleşimi ve etkileri üzerine EPRI projesi” nde çalışarak başladığı akademisyenlik hayatına, 2004 yılında Kanada Guelph Üniversitesi’nde devam etmiştir. 2011 yılından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapmaya devam etmektedir. 18 adeti A sınıfı dergilerde olmak üzere 55 adet bilimsel makale çalışması mevcuttur. Elektrik Elektronik Mühendisliği Standartlarından biri olarak kabul edilen EPRI Final Raporu’nda, Energy Center of Wisconsin Technical Raporunda, PSERC Proje raporlarında yazar olarak bölümleri bulunmaktadır. Uluslararası alanda basılan "Energy Policy Decision in the Light of Energy Consumption Forecast by 2030 in Zimbabwe," kitabı yazarlarından olup, "UAVs in intelligent IoT-cloud spaces” kitabında da bölüm yazarlığı yapmıştır. Danışmanlığında onlarca yüksek lisans ve doktora öğrencisini mezun etmiş olan M. Fahrioğlu’nun 1991 yılından beri sahip olduğu birçok akademik ödülü mevcuttur. Yenilenebilir enerji kaynakları ve güç sistemleri uygulamaları, Elektrik piyasaları, Elektrik talep tarafı yönetimi, Güç sistemlerinde oyun teorisi uygulamaları gibi çalışma alanları olan M. Fahrioğlu, halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının güç sistemlerine entegrasyonu üzerine projelerin yürütücülüğünü yapmakta, Su anda da ODTU Kuzey Kıbrıs Kampusu Elektrik ve Elektronik Muhendisliği Program koordinatorlüğü (Bölüm Başkanlığı) yapmaktadır.

Doç. Dr. Murat FAHRİOĞLUOrta Doğu Teknik Üniversitesi

1993 yılında Michigan State Universitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’nden yüksek onur derecesiyle lisans mezunu olmuştur. Wisconsin Universitesi’nden 1994 Yılında Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans ve 1999 yılında da Doktora derecelerini almıştır. 1993 yılında Wisconsin Üniversitesi’nde “Güç sistemleri üzerinde FACTS cihazları yerleşimi ve etkileri üzerine EPRI projesi” nde çalışarak başladığı akademisyenlik hayatına, 2004 yılında Kanada Guelph Üniversitesi’nde devam etmiştir. 2011 yılından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapmaya devam etmektedir. 18 adeti A sınıfı dergilerde olmak üzere 55 adet bilimsel makale çalışması mevcuttur. Elektrik Elektronik Mühendisliği Standartlarından biri olarak kabul edilen EPRI Final Raporu’nda, Energy Center of Wisconsin Technical Raporunda, PSERC Proje raporlarında yazar olarak bölümleri bulunmaktadır. Uluslararası alanda basılan "Energy Policy Decision in the Light of Energy Consumption Forecast by 2030 in Zimbabwe," kitabı yazarlarından olup, "UAVs in intelligent IoT-cloud spaces” kitabında da bölüm yazarlığı yapmıştır. Danışmanlığında onlarca yüksek lisans ve doktora öğrencisini mezun etmiş olan M. Fahrioğlu’nun 1991 yılından beri sahip olduğu birçok akademik ödülü mevcuttur. Yenilenebilir enerji kaynakları ve güç sistemleri uygulamaları, Elektrik piyasaları, Elektrik talep tarafı yönetimi, Güç sistemlerinde oyun teorisi uygulamaları gibi çalışma alanları olan M. Fahrioğlu, halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının güç sistemlerine entegrasyonu üzerine projelerin yürütücülüğünü yapmakta, Su anda da ODTU Kuzey Kıbrıs Kampusu Elektrik ve Elektronik Muhendisliği Program koordinatorlüğü (Bölüm Başkanlığı) yapmaktadır.

closepopup
Doç. Dr. Ozan ERDİNÇYıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Ozan Erdinç özel sektörde yöneticilik de dâhil olmak üzere farklı pozisyonlarda iş tecrübesinin akabinde şu an Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü bünyesinde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Ayrıca aynı bölümde Alternatif Enerjili Elektrik Sistemleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü pozisyonunda faaliyetlerini yönetici olarak da sürdürmektedir. Kendisi özellikle dünyada ilgili alanda en büyük kuruluş olan IEEE bünyesinde 2019-2020 dönemi için IEEE Güç ve Enerji Topluluğu (Power and Energy Society – PES) Türkiye Şubesi Başkanı olarak seçilmiştir. IEEE Senyör Üyesi unvanına sahiptir ve akademik olarak da özellikle IEEE bünyesinde dünyaca ünlü dergilerde editörlük faaliyetleri ve makaleleri bulunmaktadır.

Doç. Dr. Ozan ERDİNÇYıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Ozan Erdinç özel sektörde yöneticilik de dâhil olmak üzere farklı pozisyonlarda iş tecrübesinin akabinde şu an Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü bünyesinde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Ayrıca aynı bölümde Alternatif Enerjili Elektrik Sistemleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü pozisyonunda faaliyetlerini yönetici olarak da sürdürmektedir. Kendisi özellikle dünyada ilgili alanda en büyük kuruluş olan IEEE bünyesinde 2019-2020 dönemi için IEEE Güç ve Enerji Topluluğu (Power and Energy Society – PES) Türkiye Şubesi Başkanı olarak seçilmiştir. IEEE Senyör Üyesi unvanına sahiptir ve akademik olarak da özellikle IEEE bünyesinde dünyaca ünlü dergilerde editörlük faaliyetleri ve makaleleri bulunmaktadır.

closepopup
Doç. Dr. Sultan ERKANSivas Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Sultan ERKAN, Sivas doğumlu olup ilkokul, ortaokulu, lise ve üniversite eğitimini de burada tamamlayarak 2010-2013 ve 2013-2016 yılları arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ndne yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. 2017 yılında Doktor Öğretim Üyesi olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulunda göreve başlamıştır. 2020 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi’ne Doçent olarak atanmıştır. Halen görevine devam etmektedir. Akademik olarak toplamda 108 çalışması 6 projesi bulunmaktadır.

Doç. Dr. Sultan ERKANSivas Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Sultan ERKAN, Sivas doğumlu olup ilkokul, ortaokulu, lise ve üniversite eğitimini de burada tamamlayarak 2010-2013 ve 2013-2016 yılları arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ndne yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. 2017 yılında Doktor Öğretim Üyesi olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulunda göreve başlamıştır. 2020 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi’ne Doçent olarak atanmıştır. Halen görevine devam etmektedir. Akademik olarak toplamda 108 çalışması 6 projesi bulunmaktadır.

closepopup
Dr. Öğr. Üyesi Ali TİFTİKÇİSinop Üniversitesi

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. 2009-2018 yılları arasında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2018 yılından bu yana Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları arasında nükleer reaktör termal-hidrolik analizleri, Monte Carlo teknikleri, radyasyon taşınımı konuları öncelik kazanmıştır. Uluslararası konferanslarda en iyi poster ve sunum ödülleri bulunmaktadır. Evlidir ve bir çocuk babasıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Ali TİFTİKÇİSinop Üniversitesi

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. 2009-2018 yılları arasında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2018 yılından bu yana Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları arasında nükleer reaktör termal-hidrolik analizleri, Monte Carlo teknikleri, radyasyon taşınımı konuları öncelik kazanmıştır. Uluslararası konferanslarda en iyi poster ve sunum ödülleri bulunmaktadır. Evlidir ve bir çocuk babasıdır.

closepopup
Dr. Barış SANLIBilkent Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi

Lise eğitimini TED Karabük Koleji’nde tamamlamış, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü 1.sınıftan sonra gittiği University of Manchester Insititute of Science and Technology (UMIST) Elektronik Fakültesi’nden mezun olmuştur. Orta Doğu Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümünde asistanlık yapmış, daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kadrosuna katılmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu (EPDK) bünyesinde danışmanlık, Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığı(v) ve LPG Piyasaları Daire Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Dr. Barış SANLIBilkent Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi

Lise eğitimini TED Karabük Koleji’nde tamamlamış, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü 1.sınıftan sonra gittiği University of Manchester Insititute of Science and Technology (UMIST) Elektronik Fakültesi’nden mezun olmuştur. Orta Doğu Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümünde asistanlık yapmış, daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kadrosuna katılmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu (EPDK) bünyesinde danışmanlık, Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığı(v) ve LPG Piyasaları Daire Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur.

closepopup
Dr. Öğr. Üyesi Deniz GÖLBAŞISivas Cumhuriyet Üniversitesi

1996 yılında Cumhuriyet Universitesi Makine Mühendisliği’nden lisans mezunu olmuştur. 2003 Yılında aynı Üniversiteden Makine Mühendisliği Yüksek Lisans ve 2015 yılında da Doktora derecelerini almıştır. 1998 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Divriği Meslek Yüksekokulunda başladığı akademisyenlik hayatına, 2009 yılında Teknik Eğitim Fakültesinde devam etmiştir. 2015 yılından itibaren Enerji Sistemleri Mühendisliğinde devam etmiş olup 2018 yılından itibaren de Makine Mühendisliği Bölümünde akademisyen olarak görev yapmaya devam etmektedir. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Bina Aerodinamiği alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Deniz GÖLBAŞISivas Cumhuriyet Üniversitesi

1996 yılında Cumhuriyet Universitesi Makine Mühendisliği’nden lisans mezunu olmuştur. 2003 Yılında aynı Üniversiteden Makine Mühendisliği Yüksek Lisans ve 2015 yılında da Doktora derecelerini almıştır. 1998 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Divriği Meslek Yüksekokulunda başladığı akademisyenlik hayatına, 2009 yılında Teknik Eğitim Fakültesinde devam etmiştir. 2015 yılından itibaren Enerji Sistemleri Mühendisliğinde devam etmiş olup 2018 yılından itibaren de Makine Mühendisliği Bölümünde akademisyen olarak görev yapmaya devam etmektedir. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Bina Aerodinamiği alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

closepopup
Dr. Öğr. Üyesi Derya Betül ÜNSAL ÇELİMLİSivas Cumhuriyet Üniversitesi CUYEM Müdürü

2011 yılında tamamladığı Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Programı’ndan onur öğrencisi, 2014 yılında tamamladığı İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan yüksek onur öğrencisi, 2018 yılında tamamladığı Elektrik ve Elektronik Mühendisliği İngilizce Doktora programından ise bölüm birincisi dereceleriyle mezun olmuştur. Akıllı Elektrik Şebekelerindeki Haberleşme Teknolojileri konusunda bitirdiği yüksek lisansı boyunca Tübitak Öncelikli Alan Çalışmaları desteği almıştır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi ile ortak çalışmalar içerisinde yürütülen, Tübitak desteği alarak tamamladığı doktora tezinde “Akıllı Elektrik Şebekelerine Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Dağıtık Üretim ile Entegrasyonu’nun Haberleşme Teknolojileri ile Kontrolü” üzerine çalışmıştır. Mühendislik bakış açısına disiplerarası katkılar sağlayabilmek amacıyla aldığı İşletme Lisans Eğitimini de 2013 yılında tamamlamıştır. 2015 yılında C.Ü Robot Programlayıcısı ve Eğitmeni Eğitimini ve 2020 Yılında Bilkent Üniversitesi Yapay Öğrenme Eğitimini de başarıyla tamamlayan Dr. Ünsal, interdisipliner bakış açısını geliştirebilmek amacıyla halen Felsefe Yüksek Lisans Eğitimine de devam etmektedir. 2011 yılında lisans mezuniyeti akabinde Cumhuriyet Üniversitesi’nde başladığı akademisyenlik hayatına, 2019 Yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Bilimi ve Teknolojisi ABD’de Doktor Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir. 30’u aşkın bilimsel çalışması bulunan Dr. Ünsal, 2020 yılı Aralık ayından itibaren Yenilenebilir Enerji Araştırma Merkez Müdürlüğü görevini de yürütmektedir. Çeşitli uluslararası indexli dergilerde hakemlik ve yayın kurulu üyeliği görevleri bulunmaktadır. Elektrik Elektronik Mühendisliği, Savunma Teknolojileri ve Enerji Bilimi ve Teknolojisi Mühendisliği bölümlerindeki Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine danışmanlık yapmaktadır. Uzmanlık ve İlgi alanları, Akıllı Şebekeler, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Elektrik Şebeke Güvenliği, Güç şebekelerini saldırılardan koruma yöntemleri, Güç Hatları İleşimi Haberleşmesi ve Mikro Şebekeler’dir. Evli ve 1 çocuk annesi olan Dr. Ünsal, İyi derecede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Rusça dil bilgisine sahiptir. 2007 yılından beri IEEE-Women in Engineering, IEEE-Communication Society ve IEEE-Power System Society üyesidir.

Dr. Öğr. Üyesi Derya Betül ÜNSAL ÇELİMLİSivas Cumhuriyet Üniversitesi CUYEM Müdürü

2011 yılında tamamladığı Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Programı’ndan onur öğrencisi, 2014 yılında tamamladığı İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan yüksek onur öğrencisi, 2018 yılında tamamladığı Elektrik ve Elektronik Mühendisliği İngilizce Doktora programından ise bölüm birincisi dereceleriyle mezun olmuştur. Akıllı Elektrik Şebekelerindeki Haberleşme Teknolojileri konusunda bitirdiği yüksek lisansı boyunca Tübitak Öncelikli Alan Çalışmaları desteği almıştır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi ile ortak çalışmalar içerisinde yürütülen, Tübitak desteği alarak tamamladığı doktora tezinde “Akıllı Elektrik Şebekelerine Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Dağıtık Üretim ile Entegrasyonu’nun Haberleşme Teknolojileri ile Kontrolü” üzerine çalışmıştır. Mühendislik bakış açısına disiplerarası katkılar sağlayabilmek amacıyla aldığı İşletme Lisans Eğitimini de 2013 yılında tamamlamıştır. 2015 yılında C.Ü Robot Programlayıcısı ve Eğitmeni Eğitimini ve 2020 Yılında Bilkent Üniversitesi Yapay Öğrenme Eğitimini de başarıyla tamamlayan Dr. Ünsal, interdisipliner bakış açısını geliştirebilmek amacıyla halen Felsefe Yüksek Lisans Eğitimine de devam etmektedir. 2011 yılında lisans mezuniyeti akabinde Cumhuriyet Üniversitesi’nde başladığı akademisyenlik hayatına, 2019 Yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Bilimi ve Teknolojisi ABD’de Doktor Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir. 30’u aşkın bilimsel çalışması bulunan Dr. Ünsal, 2020 yılı Aralık ayından itibaren Yenilenebilir Enerji Araştırma Merkez Müdürlüğü görevini de yürütmektedir. Çeşitli uluslararası indexli dergilerde hakemlik ve yayın kurulu üyeliği görevleri bulunmaktadır. Elektrik Elektronik Mühendisliği, Savunma Teknolojileri ve Enerji Bilimi ve Teknolojisi Mühendisliği bölümlerindeki Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine danışmanlık yapmaktadır. Uzmanlık ve İlgi alanları, Akıllı Şebekeler, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Elektrik Şebeke Güvenliği, Güç şebekelerini saldırılardan koruma yöntemleri, Güç Hatları İleşimi Haberleşmesi ve Mikro Şebekeler’dir. Evli ve 1 çocuk annesi olan Dr. Ünsal, İyi derecede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Rusça dil bilgisine sahiptir. 2007 yılından beri IEEE-Women in Engineering, IEEE-Communication Society ve IEEE-Power System Society üyesidir.

closepopup
Dr. Öğr. Üyesi Hamdi MURATÇOBANOĞLUNiğde Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi

2008 yılında Selçuk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini, 2010 yılında Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünde yüksek lisansını ve 20017 yılında ise doktora eğitimini Çevre Mühendisliği ABD’de “İki kademeli anaerobik membran biyoreaktör ile şarap endüstrisi katı atıklarından (cibre) biyogaz üretimi” başlıklı teziyle tamamlamıştır. 2012 yılında başladığı akademisyenlik hayatına 2018 yılından bu yana Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü/Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev devam etmektedir. 6 tanesi SCI olmak üzere 30’u aşkın bilimsel çalışması bulunmakta olan Çobanoğlu halen 2 adet TÜBİTAK projesi yürütmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Hamdi MURATÇOBANOĞLUNiğde Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi

2008 yılında Selçuk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini, 2010 yılında Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünde yüksek lisansını ve 20017 yılında ise doktora eğitimini Çevre Mühendisliği ABD’de “İki kademeli anaerobik membran biyoreaktör ile şarap endüstrisi katı atıklarından (cibre) biyogaz üretimi” başlıklı teziyle tamamlamıştır. 2012 yılında başladığı akademisyenlik hayatına 2018 yılından bu yana Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü/Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev devam etmektedir. 6 tanesi SCI olmak üzere 30’u aşkın bilimsel çalışması bulunmakta olan Çobanoğlu halen 2 adet TÜBİTAK projesi yürütmektedir.

closepopup
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ŞahinerSinop Üniversitesi

Hüseyin Şahiner lisans ve yüksek lisans derecesini Çukurova Üniversitesi fizik bölümünde yaptıktan sonra doktorasını nükleer mühendislik alanında tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında araştırma ve öğretim görevliliği yapmış olan Dr. Şahiner, yaklaşık 3 yıldır Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktadır. Kendisi Monte Carlo simulasyonları ile nötronik analizler çalışmakta ve hobi alanı olarak atmosferde radyolojik dağılım ile ilgilenmektedir. Çeşitli projelerde araştırmacı olarak yeralan Hüseyin Şahiner aynı zamanda Nükleer Enerji Ajansının (NEA) Sinop Üniversitesi için irtibat subayıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ŞahinerSinop Üniversitesi

Hüseyin Şahiner lisans ve yüksek lisans derecesini Çukurova Üniversitesi fizik bölümünde yaptıktan sonra doktorasını nükleer mühendislik alanında tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında araştırma ve öğretim görevliliği yapmış olan Dr. Şahiner, yaklaşık 3 yıldır Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktadır. Kendisi Monte Carlo simulasyonları ile nötronik analizler çalışmakta ve hobi alanı olarak atmosferde radyolojik dağılım ile ilgilenmektedir. Çeşitli projelerde araştırmacı olarak yeralan Hüseyin Şahiner aynı zamanda Nükleer Enerji Ajansının (NEA) Sinop Üniversitesi için irtibat subayıdır.

closepopup
Dr.Öğr. Üyesi Kali GÜRKAHRAMANSivas Cumhuriyet Üniversitesi

1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’nden lisans mezunu olmuştur. Hacettepe Üniversitesinden 2001 Yılında Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2003 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve kısa bir süre sonra 35. Madde ile araştırma görevlisi olarak görevlendirildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde, 2011 yılında Doktora derecesini almıştır. 2011 yılından beri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 2019-2020 arasında bir yıl süren TÜBITAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında Kanada-McGill Üniversitesinde doktora sonrası araştırmasını tamamlamıştır. Başlıca çalışma alanları tıbbi görüntü işleme, bilgisayarlı görme ve sentetik veri üretmedir.

Dr.Öğr. Üyesi Kali GÜRKAHRAMANSivas Cumhuriyet Üniversitesi

1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’nden lisans mezunu olmuştur. Hacettepe Üniversitesinden 2001 Yılında Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2003 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve kısa bir süre sonra 35. Madde ile araştırma görevlisi olarak görevlendirildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde, 2011 yılında Doktora derecesini almıştır. 2011 yılından beri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 2019-2020 arasında bir yıl süren TÜBITAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında Kanada-McGill Üniversitesinde doktora sonrası araştırmasını tamamlamıştır. Başlıca çalışma alanları tıbbi görüntü işleme, bilgisayarlı görme ve sentetik veri üretmedir.

closepopup
Dr. Öğr. Üyesi Musa POLATSivas Cumhuriyet Üniversitesi

2006 yılında Sivas Fen Lisesini bitirmiş, 2013 Yılında ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Doktor Ünvanı ile başarıyla mezun olmuştur. 2018 yılında Gazi Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD’de tamamladığı Uzmanlık eğitiminin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma hastanesinde 2020 yılına kadar görev yapmıştır. Niğde Valiliği tarafından verilmiş Başarı Belgesi de bulunan Dr. Polat, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon’da 2015 yılında Nörojenik Mesaneye Yaklaşımlar ve Ürodinamik İncelemeler Eğitimini, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği’nde Terapötik Enjeksiyonlar Kursunu da başarıyla tamamlamıştır. TSK Bakım ve Rehabilitasyon Başkanlığı ve diğer çeşitli kuruluşlardan 2016 yılında Botulinum Toksin Enjeksiyon ve Periferik Sinir Görüntüleme, Kinezyolojik Bantlama, Kinezyobantlama, kurslarını, 2017 yılında Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kursunu başarıyla tamamlamıştır. Uygulamalı Yoga ve Plates Eğitimi, Meme Kanseri Tedavisi ve Rehabilitasyonunda Güncel Konular Eğitimi ve Manuel Tıp-Lomber Bölge belgeleri de bulunan Dr. Polat, 2019 yılında Erişkinlerde Engellilik, Engelli Sürücü ve Askeri Sağlık Kurulu Raporlama Kursunu da başarıyla tamamlamıştır. 2020 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak göreve başlayan Dr. Polat’ın 5 adet çeşitli indeksli dergilerde makalesi ve uluslararası kitap bölümleri ile birlikte yaklaşık 20 bilimsel çalışması mevcuttur. Dr. Polat, 2014 yılından beri Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği ve Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği üyesidir.

Dr. Öğr. Üyesi Musa POLATSivas Cumhuriyet Üniversitesi

2006 yılında Sivas Fen Lisesini bitirmiş, 2013 Yılında ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Doktor Ünvanı ile başarıyla mezun olmuştur. 2018 yılında Gazi Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD’de tamamladığı Uzmanlık eğitiminin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma hastanesinde 2020 yılına kadar görev yapmıştır. Niğde Valiliği tarafından verilmiş Başarı Belgesi de bulunan Dr. Polat, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon’da 2015 yılında Nörojenik Mesaneye Yaklaşımlar ve Ürodinamik İncelemeler Eğitimini, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği’nde Terapötik Enjeksiyonlar Kursunu da başarıyla tamamlamıştır. TSK Bakım ve Rehabilitasyon Başkanlığı ve diğer çeşitli kuruluşlardan 2016 yılında Botulinum Toksin Enjeksiyon ve Periferik Sinir Görüntüleme, Kinezyolojik Bantlama, Kinezyobantlama, kurslarını, 2017 yılında Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kursunu başarıyla tamamlamıştır. Uygulamalı Yoga ve Plates Eğitimi, Meme Kanseri Tedavisi ve Rehabilitasyonunda Güncel Konular Eğitimi ve Manuel Tıp-Lomber Bölge belgeleri de bulunan Dr. Polat, 2019 yılında Erişkinlerde Engellilik, Engelli Sürücü ve Askeri Sağlık Kurulu Raporlama Kursunu da başarıyla tamamlamıştır. 2020 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak göreve başlayan Dr. Polat’ın 5 adet çeşitli indeksli dergilerde makalesi ve uluslararası kitap bölümleri ile birlikte yaklaşık 20 bilimsel çalışması mevcuttur. Dr. Polat, 2014 yılından beri Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği ve Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği üyesidir.

closepopup
Dr. Öğr. Üyesi NURPERİHAN TOSUNSivas Cumhuriyet Üniversitesi

2011 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. 2013 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi yüksek lisans programından mezun olmuştur. 2019 yılında İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Sağlık Yönetimi doktora programından mezun olmuştur. Halen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünde Dr. Öğr.Üyesi olarak görev yapmaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Turizmi işletmeciliği anabilimdalı başkanlığını yürütmektedir. Çalışma alanları sağlık turizmi, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlık politikalarıdır. Yaklaşık yüze yakın makale, kitap bölümü ve bildirileri bulunmakta olup sağlık turizmi alanında lisans ve lisansüstü dersleri yürütmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi NURPERİHAN TOSUNSivas Cumhuriyet Üniversitesi

2011 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. 2013 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi yüksek lisans programından mezun olmuştur. 2019 yılında İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Sağlık Yönetimi doktora programından mezun olmuştur. Halen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünde Dr. Öğr.Üyesi olarak görev yapmaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Turizmi işletmeciliği anabilimdalı başkanlığını yürütmektedir. Çalışma alanları sağlık turizmi, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlık politikalarıdır. Yaklaşık yüze yakın makale, kitap bölümü ve bildirileri bulunmakta olup sağlık turizmi alanında lisans ve lisansüstü dersleri yürütmektedir.

closepopup
Dr. Öğr. Üyesi Rukiye KARAKIŞSivas Cumhuriyet Üniversitesi

2002 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Bilgisayar ve Öğr. Teknolojileri Öğrt. bölümünden mezun olmuştur. 2005 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 35. Madde ile araştırma görevlisi olarak görevlendirildiği Gazi Universitesi’nden, 2009 Yılında Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü’nde Yüksek Lisans ve 2015 yılında da Doktora derecelerini almıştır. 2016 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Yazılım Mühendisliği Bölümü’ne Dr. Öğretim Üyesi olarak atanmıştır. 2019-2020 yılları arasında TÜBITAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ile Kanada-McGill Üniversi’tesinde doktora sonrası araştırmalarını tamamlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları biyolojik verilerin analizi, tıbbi veri güvenliğinin veri gizleme teknikleri ve Yapay Zeka kullanılarak sağlanması üzerinedir ve bu alanlarda çalışmaları bulunmaktadır. Nöro-görüntülerin (Manyetik Rezonans Görüntüleri ve Difüzyon Tensör Görüntüleri) Yapay Zeka teknikleri ile simüle edilmesi ve analizi konularında aktif olarak çalışmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye KARAKIŞSivas Cumhuriyet Üniversitesi

2002 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Bilgisayar ve Öğr. Teknolojileri Öğrt. bölümünden mezun olmuştur. 2005 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 35. Madde ile araştırma görevlisi olarak görevlendirildiği Gazi Universitesi’nden, 2009 Yılında Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü’nde Yüksek Lisans ve 2015 yılında da Doktora derecelerini almıştır. 2016 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Yazılım Mühendisliği Bölümü’ne Dr. Öğretim Üyesi olarak atanmıştır. 2019-2020 yılları arasında TÜBITAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ile Kanada-McGill Üniversi’tesinde doktora sonrası araştırmalarını tamamlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları biyolojik verilerin analizi, tıbbi veri güvenliğinin veri gizleme teknikleri ve Yapay Zeka kullanılarak sağlanması üzerinedir ve bu alanlarda çalışmaları bulunmaktadır. Nöro-görüntülerin (Manyetik Rezonans Görüntüleri ve Difüzyon Tensör Görüntüleri) Yapay Zeka teknikleri ile simüle edilmesi ve analizi konularında aktif olarak çalışmaktadır.

closepopup
Dr. Öğr. Üyesi Sedat Semih ÇAĞLAYANSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

2006 Yılında Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nden Yüksek Onur derecesiyle mezun olmuş, aynı yıl başladığı Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İngilizce İnşaat Mühendisliği Programından ise onur derecesiyle birlikte bölüm 2. si olarak 2011 yılında tamamlamıştır. 2012 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İngilizce İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programından ise 2015 yılında bölüm birincisi olarak yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Aynı yıl başladığı Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İngilizce İnşaat Mühendisliği Doktora Programından ise 2020 yılında yüksek onur derecei ile mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi olarak mezun olduktan sonra Freysas Freyssinet yapı şirketinde çalışmaya başlamış ve Gürcistan’da bulunan Liakhvi Bridge Projesinden yer almıştır. 2012 Yılında TEKFEN’de İzmit TÜPRAŞ projesinde görev alan Dr. Çağlayan, akademisyenlik hayatına 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde başlamış, 2020 yılından itibaren ise Doktor Öğretim Üyesi olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünde devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Dr. Çağlayan’ın çeşitli uluslararası hakemli ve indexli dergilerde yaklaşık 20 adet bilimsel çalışması bulunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Sedat Semih ÇAĞLAYANSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

2006 Yılında Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nden Yüksek Onur derecesiyle mezun olmuş, aynı yıl başladığı Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İngilizce İnşaat Mühendisliği Programından ise onur derecesiyle birlikte bölüm 2. si olarak 2011 yılında tamamlamıştır. 2012 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İngilizce İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programından ise 2015 yılında bölüm birincisi olarak yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Aynı yıl başladığı Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İngilizce İnşaat Mühendisliği Doktora Programından ise 2020 yılında yüksek onur derecei ile mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi olarak mezun olduktan sonra Freysas Freyssinet yapı şirketinde çalışmaya başlamış ve Gürcistan’da bulunan Liakhvi Bridge Projesinden yer almıştır. 2012 Yılında TEKFEN’de İzmit TÜPRAŞ projesinde görev alan Dr. Çağlayan, akademisyenlik hayatına 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde başlamış, 2020 yılından itibaren ise Doktor Öğretim Üyesi olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünde devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Dr. Çağlayan’ın çeşitli uluslararası hakemli ve indexli dergilerde yaklaşık 20 adet bilimsel çalışması bulunmaktadır.

closepopup
Dr. Serdar BULUTEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

1999 yılında Ankara Ü. Fen Fak. Fizik Bölümünden mezun olmuştur. Üniversitede 5 yıl Araştırma Görevlisi olarak çalışmanın ardından, 2008 yılında Doktorasını yine A. Ü. Fen Fakültesi Fizik Bölümünde tamamlayarak, aynı yıl Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda (TAEK) göreve başlamıştır. TAEK’ de ilk görev yeri Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM), Ar-Ge Bölümü, Nötron Çalışmaları Laboratuvarıdır. 2010 yılında, kurulumuna başlanan TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisinde (PHT), Radyasyondan Korunma sorumlusu, İşletme Birimi sorumlusu ve Bölüm Başkanı görevlerini yerine getirmiştir. Yaklaşık 4 yıldır PHT’ de tesis sorumlusu olarak çalışmaya devam etmektedir. Çalışma Konuları; Nötron Transport Teori, Deneysel Nötron Fiziği, Dairesel Hızlandırıcılar ve Uygulamaları, Radyoizotop/Radyofarmasötik Üretimi, İyon Demeti İle Tahribatsız Analiz ve Radyoaktivite Ölçümüdür.

Dr. Serdar BULUTEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

1999 yılında Ankara Ü. Fen Fak. Fizik Bölümünden mezun olmuştur. Üniversitede 5 yıl Araştırma Görevlisi olarak çalışmanın ardından, 2008 yılında Doktorasını yine A. Ü. Fen Fakültesi Fizik Bölümünde tamamlayarak, aynı yıl Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda (TAEK) göreve başlamıştır. TAEK’ de ilk görev yeri Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM), Ar-Ge Bölümü, Nötron Çalışmaları Laboratuvarıdır. 2010 yılında, kurulumuna başlanan TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisinde (PHT), Radyasyondan Korunma sorumlusu, İşletme Birimi sorumlusu ve Bölüm Başkanı görevlerini yerine getirmiştir. Yaklaşık 4 yıldır PHT’ de tesis sorumlusu olarak çalışmaya devam etmektedir. Çalışma Konuları; Nötron Transport Teori, Deneysel Nötron Fiziği, Dairesel Hızlandırıcılar ve Uygulamaları, Radyoizotop/Radyofarmasötik Üretimi, İyon Demeti İle Tahribatsız Analiz ve Radyoaktivite Ölçümüdür.

closepopup
Dr. Öğr. Üyesi Yunis TORUNSivas Cumhuriyet Üniversitesi

2011 yılında Gaziantep Üniversitesi İngilizce Elektrik Elektronik mühendisliği programından Lisans eğitimin tamamlamıştır. Aynı bölümde 2004 yılında Yüksek Lisans eğitimini ve 2010 yılında da Doktora eğitimini tamamlayaraK Dr. ünvanı almıştır. 2011 Yılından itibaren Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, Devre ve Sistemler A.B.D başkanlığı ve öğretim üyeliği görevini yapmakta olup, Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma, Klinik Robotları, Devre Kuramı, Dönüştürücüler ve Algılama Aygıtları konularında çalışmaktadır. 2015 yılında tamaladığı Robot Laboratuarının Kurulması ve Sanayi İşbirliği İle Uygulaması Robot Eğitimlerinin Verilmesi isimli Avrupa Birliği Porjesi dışında çok sayıda Tübitak ve Santez projesi bulunmaktadır. Uluslararası hakemli ve indexli dergilerde başarılı çalışmaları bulunan Dr. Torun’un yaklaşık 50 bilimsel çalışması bulunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Yunis TORUNSivas Cumhuriyet Üniversitesi

2011 yılında Gaziantep Üniversitesi İngilizce Elektrik Elektronik mühendisliği programından Lisans eğitimin tamamlamıştır. Aynı bölümde 2004 yılında Yüksek Lisans eğitimini ve 2010 yılında da Doktora eğitimini tamamlayaraK Dr. ünvanı almıştır. 2011 Yılından itibaren Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, Devre ve Sistemler A.B.D başkanlığı ve öğretim üyeliği görevini yapmakta olup, Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma, Klinik Robotları, Devre Kuramı, Dönüştürücüler ve Algılama Aygıtları konularında çalışmaktadır. 2015 yılında tamaladığı Robot Laboratuarının Kurulması ve Sanayi İşbirliği İle Uygulaması Robot Eğitimlerinin Verilmesi isimli Avrupa Birliği Porjesi dışında çok sayıda Tübitak ve Santez projesi bulunmaktadır. Uluslararası hakemli ve indexli dergilerde başarılı çalışmaları bulunan Dr. Torun’un yaklaşık 50 bilimsel çalışması bulunmaktadır.

closepopup
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep HASIRCI TUĞCUKaradeniz Teknik Üniversitesi

1985 tarihinde Samsun’da doğmuştur. 2003-2004 eğitim öğretim yılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazanmıştır. 2008 yılında bu bölümden Mühendislik Fakültesi birinciliği derecesi ile mezun olmuştur. Aynı yıl KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başlamıştır. 2008- 2009 yılları arasında 1 yıl süreyle Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’de Samsun Bölge, Radyo Şebeke, Hücre Planlama ve Optimizasyon biriminde çalışmıştır. Kasım 2009’da KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2011 yılında doktora öğrenimine başlamış ve 2011-2012 yılları arasında Erasmus kapsamında 1 yıl süreyle İsveç-Halmstad Üniversitesi’nde doktora eğitimini sürdürmüştür. Şubat 2017’ de Doktora öğrenimini tamamlamıştır. 2017- 2018 yılları arasında EAE Elektrik A.Ş.’ de Proje Danışmanı olarak görev yapmış, 2018 yılından beri de KTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak mesleki hayatına devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Şubat 2020’ den beri TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Yazman üyesidir. Çalışmaları mobil ve uydu iletişimi, yayılım modelleme, elektromanyetik alan, araç-araç haberleşmesi ve enerji hatları üzerinden haberleşme (PLC) alanlarındadır.

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep HASIRCI TUĞCUKaradeniz Teknik Üniversitesi

1985 tarihinde Samsun’da doğmuştur. 2003-2004 eğitim öğretim yılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazanmıştır. 2008 yılında bu bölümden Mühendislik Fakültesi birinciliği derecesi ile mezun olmuştur. Aynı yıl KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başlamıştır. 2008- 2009 yılları arasında 1 yıl süreyle Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’de Samsun Bölge, Radyo Şebeke, Hücre Planlama ve Optimizasyon biriminde çalışmıştır. Kasım 2009’da KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2011 yılında doktora öğrenimine başlamış ve 2011-2012 yılları arasında Erasmus kapsamında 1 yıl süreyle İsveç-Halmstad Üniversitesi’nde doktora eğitimini sürdürmüştür. Şubat 2017’ de Doktora öğrenimini tamamlamıştır. 2017- 2018 yılları arasında EAE Elektrik A.Ş.’ de Proje Danışmanı olarak görev yapmış, 2018 yılından beri de KTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak mesleki hayatına devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Şubat 2020’ den beri TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Yazman üyesidir. Çalışmaları mobil ve uydu iletişimi, yayılım modelleme, elektromanyetik alan, araç-araç haberleşmesi ve enerji hatları üzerinden haberleşme (PLC) alanlarındadır.

closepopup
Uzm. Dr. Şeyma TaştemurSivas Numune Hastanesi

4 Aralık 1985 Würzburg/Almanya doğumlu olup 1993 yılında Türkiye’ye gelerek eğitimine burda devam etmiştir. Ilkokuldan sonra sırasıyla Samsun Anadolu Lisesi, Özel Nene Hatun Fen Lisesi ve 19 Mayıs Lisesi’nde okumuştur. 2004 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmıştır. 2010 yılınıda mezun olduktan sonra 2012’ye kadar Sivas Devlet Hastanesi Acil Servislerinde çalışmıştır. 2012-2014 yılları arası Suşehri Aile Sağlığı Merkezinde görev yapmıştır. 2014 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç Hastalıkları ihtisas eğitimine başlamıştır. 2019’da “Lenalidomid’in Tek Başına Uygulanması ve Verapamil ile Kombinasyonunun Myeloma Hücre Hattı Üzerine Olan Sitotoksik Etkilerinin İn-Vitro Karşılaştırılması” tez çalışması ile uzmanlık diplomasını almıştır. Ardından Sivas Numune Hastanesi’ne atanmış olup halen İç Hastalıkları uzmanı olarak burdaki görevine devam etmektedir. 2020’de basılmış olan “Her Yönüyle Proton Pompaları ve İnhibitörleri” kitabındaki “Proton Pompa İnhibitörleri ve Kanser” bölümünün yazarıdır. “Is it Possible to Use Proton Pump Inhibitors in COVID-19 Treatment and Prophylaxis?” isimli makalesi 2020 yılında Medical Hypotheses dergisinde yayınlanmıştır. Fonksiyonel Tıp alanındaki çalışmalara ve yaklaşımlara ilgisi olan hekimin merkezi ABD olan Functional Medicine University’de 2020’de başlayan eğitimi online olarak devam etmektedir.

Uzm. Dr. Şeyma TaştemurSivas Numune Hastanesi

4 Aralık 1985 Würzburg/Almanya doğumlu olup 1993 yılında Türkiye’ye gelerek eğitimine burda devam etmiştir. Ilkokuldan sonra sırasıyla Samsun Anadolu Lisesi, Özel Nene Hatun Fen Lisesi ve 19 Mayıs Lisesi’nde okumuştur. 2004 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmıştır. 2010 yılınıda mezun olduktan sonra 2012’ye kadar Sivas Devlet Hastanesi Acil Servislerinde çalışmıştır. 2012-2014 yılları arası Suşehri Aile Sağlığı Merkezinde görev yapmıştır. 2014 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç Hastalıkları ihtisas eğitimine başlamıştır. 2019’da “Lenalidomid’in Tek Başına Uygulanması ve Verapamil ile Kombinasyonunun Myeloma Hücre Hattı Üzerine Olan Sitotoksik Etkilerinin İn-Vitro Karşılaştırılması” tez çalışması ile uzmanlık diplomasını almıştır. Ardından Sivas Numune Hastanesi’ne atanmış olup halen İç Hastalıkları uzmanı olarak burdaki görevine devam etmektedir. 2020’de basılmış olan “Her Yönüyle Proton Pompaları ve İnhibitörleri” kitabındaki “Proton Pompa İnhibitörleri ve Kanser” bölümünün yazarıdır. “Is it Possible to Use Proton Pump Inhibitors in COVID-19 Treatment and Prophylaxis?” isimli makalesi 2020 yılında Medical Hypotheses dergisinde yayınlanmıştır. Fonksiyonel Tıp alanındaki çalışmalara ve yaklaşımlara ilgisi olan hekimin merkezi ABD olan Functional Medicine University’de 2020’de başlayan eğitimi online olarak devam etmektedir.

closepopup
Uzman Dr. Şeyma KIBRISLIOĞLU BAYKANSivas Kangal Devlet Hastanesi

2008 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmıştır. 2014 yılınıda mezun olduktan sonra 2015 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Anestesi ve Reanimasyon Yüksek İhtisas eğitimine başlamıştır. 2020 yılında “Septik şoklu hastalarda hidrokortizon gereksiniminin anjiotensin II ve anjiotensin II reseptörleri üzerine etkisi: prospektif gözlemsel çalışma (The effect of hydrocortison requirement on angiotensin II and angiotensin receptors in patients suffering from septic shock: A prospective observational study)” tez çalışması ile uzmanlık diplomasını almıştır. Ardından Anestezi Uzmanı olarak Sivas Kangal Devlet Hastanesi’ne atanmıştır. Çeşitli uluslararası hakemli dergilerde ve konferanslarda yayınlanmış bilimsel çalışmaları da bulunan Dr. Baykan halen Kangal Devlet Hastanesi adına görevlendiriliği Sivas Devlet Hastanesi’ndeki görevine Anestezi uzmanı olarak devam etmektedir.

Uzman Dr. Şeyma KIBRISLIOĞLU BAYKANSivas Kangal Devlet Hastanesi

2008 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmıştır. 2014 yılınıda mezun olduktan sonra 2015 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Anestesi ve Reanimasyon Yüksek İhtisas eğitimine başlamıştır. 2020 yılında “Septik şoklu hastalarda hidrokortizon gereksiniminin anjiotensin II ve anjiotensin II reseptörleri üzerine etkisi: prospektif gözlemsel çalışma (The effect of hydrocortison requirement on angiotensin II and angiotensin receptors in patients suffering from septic shock: A prospective observational study)” tez çalışması ile uzmanlık diplomasını almıştır. Ardından Anestezi Uzmanı olarak Sivas Kangal Devlet Hastanesi’ne atanmıştır. Çeşitli uluslararası hakemli dergilerde ve konferanslarda yayınlanmış bilimsel çalışmaları da bulunan Dr. Baykan halen Kangal Devlet Hastanesi adına görevlendiriliği Sivas Devlet Hastanesi’ndeki görevine Anestezi uzmanı olarak devam etmektedir.

closepopup
Dr. Turgay BİŞGİNSivas Belediyesi SİBESKİ Müdürlüğü

2004 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Cumhuriyet Üniversitesi’nden 2006 yılında Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve 2019 yılında da Doktora derecelerini almıştır. 2005 yılından itibaren özel ve kamu sektöründe ulusal ve uluslararası su ve atıksu arıtımı, su temini ve kanalizasyon projelerinde görev almıştır. 2013 yılından itibaren Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünde Su Şebeke Şube Müdürü olarak görev yapmaya devam etmektedir. 2 adeti A sınıfı dergilerde olmak üzere 11 adet bilimsel makale çalışması mevcuttur. Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Biyokütleden Enerji Üretimi, Anaerobik (Havasız) Arıtım, Atıksu Mühendisliği, Su Temini ve Kanalizasyon Yapılarının Projelendirilmesi, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) gibi çalışma alanları olan T. BİŞGİN halen Sivas Belediyesi SİBESKİ Müdürlüğünde görevine devam etmektedir.

Dr. Turgay BİŞGİNSivas Belediyesi SİBESKİ Müdürlüğü

2004 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Cumhuriyet Üniversitesi’nden 2006 yılında Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve 2019 yılında da Doktora derecelerini almıştır. 2005 yılından itibaren özel ve kamu sektöründe ulusal ve uluslararası su ve atıksu arıtımı, su temini ve kanalizasyon projelerinde görev almıştır. 2013 yılından itibaren Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünde Su Şebeke Şube Müdürü olarak görev yapmaya devam etmektedir. 2 adeti A sınıfı dergilerde olmak üzere 11 adet bilimsel makale çalışması mevcuttur. Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Biyokütleden Enerji Üretimi, Anaerobik (Havasız) Arıtım, Atıksu Mühendisliği, Su Temini ve Kanalizasyon Yapılarının Projelendirilmesi, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) gibi çalışma alanları olan T. BİŞGİN halen Sivas Belediyesi SİBESKİ Müdürlüğünde görevine devam etmektedir.

closepopup
Öğr. Gör. Volkan YÖRÜKSivas Cumhuriyet Üniversitesi

2002 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden lisans mezunu olmuştur. Tokat Gaziosmapaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü fitopatoloji anabilimdalından 2016 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2012 yılında Sivas Cumhurriyet Üniversitesi (o zamanki adıyla) Sivas meslek yüksek okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım programına öğretim görevlisi olarak başlamış ve halen bu görevine devam etmektedir ESCI dergide 1 adet, 3 adet uluslarası kongrede makale, 3 adet hakemli dergide olmak üzere makaleleri mevcuttur. Ulusal olarak yayınlanan Tarla Sera ve Serabir derneği dergilerinde de yayınlanmış köşe yazıları mevcuttur. Danışmanlığını yaptığı yenilenebilir enerji ile kurulan modern cam ve plastik seralar mevcuttur.

Öğr. Gör. Volkan YÖRÜKSivas Cumhuriyet Üniversitesi

2002 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden lisans mezunu olmuştur. Tokat Gaziosmapaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü fitopatoloji anabilimdalından 2016 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2012 yılında Sivas Cumhurriyet Üniversitesi (o zamanki adıyla) Sivas meslek yüksek okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım programına öğretim görevlisi olarak başlamış ve halen bu görevine devam etmektedir ESCI dergide 1 adet, 3 adet uluslarası kongrede makale, 3 adet hakemli dergide olmak üzere makaleleri mevcuttur. Ulusal olarak yayınlanan Tarla Sera ve Serabir derneği dergilerinde de yayınlanmış köşe yazıları mevcuttur. Danışmanlığını yaptığı yenilenebilir enerji ile kurulan modern cam ve plastik seralar mevcuttur.

closepopup
Halit BAKALCK ENERJİ BOĞAZİÇİ ELEKTRİK GENEL MÜDÜRÜ

01.08.1983 tarihinden bu yana elektrik sektöründe değişik kademelerde çalışan Halit Bakal, Özelleştirme öncesi Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’de genel müdür yardımcısı, sonrasında ise elektrik dağıtım ve perakende faaliyetlerinin ayrışması ile CK Enerji Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.
2013-2016 yılları arasında 2.2 milyon müşterisi olan CK Enerji Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürlüğünü üstlenen Halit Bakal, görev yaptığı süre boyunca müşteri memnuniyeti odaklı birçok yeni uygulamanın hayata geçirilmesini sağladı.
01.11.2016 tarihinden bu yana 4.5 milyon müşterisi olan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürlüğünü yürüten Bakal, elektrik perakendeciliği alanında müşteri memnuniyetini ön plana çıkartacak uygulamaları ile şirketin gelecek vizyonuna katkı sağlamaktadır.
Halit Bakal evli ve iki çocuk babasıdır.

Halit BAKALCK ENERJİ BOĞAZİÇİ ELEKTRİK GENEL MÜDÜRÜ

01.08.1983 tarihinden bu yana elektrik sektöründe değişik kademelerde çalışan Halit Bakal, Özelleştirme öncesi Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’de genel müdür yardımcısı, sonrasında ise elektrik dağıtım ve perakende faaliyetlerinin ayrışması ile CK Enerji Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.
2013-2016 yılları arasında 2.2 milyon müşterisi olan CK Enerji Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürlüğünü üstlenen Halit Bakal, görev yaptığı süre boyunca müşteri memnuniyeti odaklı birçok yeni uygulamanın hayata geçirilmesini sağladı.
01.11.2016 tarihinden bu yana 4.5 milyon müşterisi olan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürlüğünü yürüten Bakal, elektrik perakendeciliği alanında müşteri memnuniyetini ön plana çıkartacak uygulamaları ile şirketin gelecek vizyonuna katkı sağlamaktadır.
Halit Bakal evli ve iki çocuk babasıdır.

closepopup
Semanur KORUÇ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

1993 Yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. İçme Suyu Barajı Çevresel Etki Değerlendirmesi konu başlıklı yüksek lisansını ise Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümünde 2006 yılında yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Halen Sivas İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde ÇED ve Çevre izinleri Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Semanur KORUÇ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

1993 Yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. İçme Suyu Barajı Çevresel Etki Değerlendirmesi konu başlıklı yüksek lisansını ise Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümünde 2006 yılında yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Halen Sivas İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde ÇED ve Çevre izinleri Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

closepopup
Uzman Yasin KÜÇÜKÇONGARİLBANK A.Ş.

Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden 2010 yılında mezun olmuştur ve sırasıyla EÜAŞ Kangal Termik Santrali ve TCDD’de çalışmıştır. 2013 yılında İller Bankası A.Ş. Sivas Bölge Müdürlüğünde çalışmaya başlamıştır ve 2017 yılından beri İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanlığında Teknik Uzman olarak çalışmaktadır. Teknik Uzmanlık tez konusu “İller Bankasi Tarafindan Sivas Bölgesinde Kurulan Atiksu Aritma Tesislerinin Otomasyon ve Uzaktan İzleme Sistemlerinde Karşılaşılan Problemler ve Çözümü Üzerine Öneriler” olup İller Bankası tarafından finasmanı sağlanan çeşitli altyapı ve üstyapı tesislerinin yapım ve proje işleri kontrolörlüğünü yapmaktadır. 2020 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. İlgi ve çalışma alanları; elektrik ve güç tesisatları, enerji nakil hatları, yenilenebilir enerji sistemleri, uzaktan izleme ve kontrol sistemleri, elektrik piyasaları ve enerji hukuku konularıdır.

Uzman Yasin KÜÇÜKÇONGARİLBANK A.Ş.

Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden 2010 yılında mezun olmuştur ve sırasıyla EÜAŞ Kangal Termik Santrali ve TCDD’de çalışmıştır. 2013 yılında İller Bankası A.Ş. Sivas Bölge Müdürlüğünde çalışmaya başlamıştır ve 2017 yılından beri İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanlığında Teknik Uzman olarak çalışmaktadır. Teknik Uzmanlık tez konusu “İller Bankasi Tarafindan Sivas Bölgesinde Kurulan Atiksu Aritma Tesislerinin Otomasyon ve Uzaktan İzleme Sistemlerinde Karşılaşılan Problemler ve Çözümü Üzerine Öneriler” olup İller Bankası tarafından finasmanı sağlanan çeşitli altyapı ve üstyapı tesislerinin yapım ve proje işleri kontrolörlüğünü yapmaktadır. 2020 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. İlgi ve çalışma alanları; elektrik ve güç tesisatları, enerji nakil hatları, yenilenebilir enerji sistemleri, uzaktan izleme ve kontrol sistemleri, elektrik piyasaları ve enerji hukuku konularıdır.

closepopup
Yük. Müh. Yasin ZENGİNİLBANK A.Ş.

2010 yılında Erciyes Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’nden lisans mezunu olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 2018 Yılında Elektronik Haberleşme Mühendisliği Elektronik Bölümünde Yüksek Lisans derecesi almış ve 2020 yılından beri Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elekronik Mühendisliği bölümünde doktora programına devam etmektedir. İller Bankası’da 2013 yılından beri çeşitli Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile enerji üreten tesislerin kurulumunda denetimlerde bulunmuş ve birçok şehirde enerji üretim tesislerine ait fizibilite çalışmalarına katılmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları ve güç sistemleri uygulamaları, gibi çalışma alanları olan Y. ZENGİN, doktora programındaki çalışmalarını Dağıtık Üretim Kaynakları ve Mikroşebe konuları üzerinde devam ettirmektedir.

Yük. Müh. Yasin ZENGİNİLBANK A.Ş.

2010 yılında Erciyes Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’nden lisans mezunu olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 2018 Yılında Elektronik Haberleşme Mühendisliği Elektronik Bölümünde Yüksek Lisans derecesi almış ve 2020 yılından beri Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elekronik Mühendisliği bölümünde doktora programına devam etmektedir. İller Bankası’da 2013 yılından beri çeşitli Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile enerji üreten tesislerin kurulumunda denetimlerde bulunmuş ve birçok şehirde enerji üretim tesislerine ait fizibilite çalışmalarına katılmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları ve güç sistemleri uygulamaları, gibi çalışma alanları olan Y. ZENGİN, doktora programındaki çalışmalarını Dağıtık Üretim Kaynakları ve Mikroşebe konuları üzerinde devam ettirmektedir.

closepopup
Yük. Müh. Yusuf GÖKŞENTürk Standardları Enstitüsü

2011 yılında Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2018 yılında Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 2018 yılından itibaren halen Erciyes Üniversitesi’nde Doktora eğitimine devam etmektedir. 2012-2013 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Sivas 4. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Emlak İnşaat Müdürlüğü’nde Mühendis olarak çalışmıştır. 2013-2015 yılları arasında Türk Standardları Enstitüsü’nde Uzman Yardımcısı, 2015 yılından itibaren ise TSE Uzmanı olarak görevine devam etmektedir. Bu yıllar arasından günümüze değin Teknik Şef, Laboratuvar Yönetim Temsilcisi ve Müdürlük görevini vekaleten sürdürmektedir. Yüksek Lisans çalışmasında bir proje tamamlanmış ve şu anda makale ile Geopolimerler ile ilgili yeni proje çalışması devam etmektedir. TSE Kayseri Laboratuvarlar Müdürlüğü bünyesinde enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik yapı malzemelerinin deneylerinden sorumlu olarak çalışmaktadır.

Yük. Müh. Yusuf GÖKŞENTürk Standardları Enstitüsü

2011 yılında Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2018 yılında Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 2018 yılından itibaren halen Erciyes Üniversitesi’nde Doktora eğitimine devam etmektedir. 2012-2013 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Sivas 4. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Emlak İnşaat Müdürlüğü’nde Mühendis olarak çalışmıştır. 2013-2015 yılları arasında Türk Standardları Enstitüsü’nde Uzman Yardımcısı, 2015 yılından itibaren ise TSE Uzmanı olarak görevine devam etmektedir. Bu yıllar arasından günümüze değin Teknik Şef, Laboratuvar Yönetim Temsilcisi ve Müdürlük görevini vekaleten sürdürmektedir. Yüksek Lisans çalışmasında bir proje tamamlanmış ve şu anda makale ile Geopolimerler ile ilgili yeni proje çalışması devam etmektedir. TSE Kayseri Laboratuvarlar Müdürlüğü bünyesinde enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik yapı malzemelerinin deneylerinden sorumlu olarak çalışmaktadır.

closepopup
Burcu ÜZ TOSKAVolt Elektrik Motorları A.Ş

2017 yılında Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans mezunudur. 2017 yılında Volt Elektrik Motorlarında iş hayatına başlamıştır. Pazarlama ve Ürün Yönetimi Uzmanı olarak çalıştığı pozisyonunda çalışma hayatına devam etmektedir.

Burcu ÜZ TOSKAVolt Elektrik Motorları A.Ş

2017 yılında Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans mezunudur. 2017 yılında Volt Elektrik Motorlarında iş hayatına başlamıştır. Pazarlama ve Ürün Yönetimi Uzmanı olarak çalıştığı pozisyonunda çalışma hayatına devam etmektedir.

closepopup
Çiğdem ŞEKEROĞLUFırat Elektrik Dağıtım A.Ş.

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Mezunudur. Şu anda Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. şirketinde Planlama Raporlama Projelendirme Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Çiğdem ŞEKEROĞLUFırat Elektrik Dağıtım A.Ş.

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Mezunudur. Şu anda Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. şirketinde Planlama Raporlama Projelendirme Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

closepopup
Görkem Ziya Yanıkİstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İSTANBUL A.Ş.

Kırşehir’de doğdum. Lisans eğitimime 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği'nde başladım. Yüksek lisans eğitimim sırasında Güç Elektroniği ve Linux tabanlı SOC ürünleri konusunda uzmanlaştım. Mezuniyetimin ardından Metro İstanbul A.Ş.'de Ar-Ge Elektrik Mühendisi olarak görev yaptım. TÜBİTAK tarafından finanse edilen ilk yerli rüzgar türbini projesinde Ar-Ge Mühendisi olarak çalıştım. Tasarlanan projenin devreye alınmasını ve sahada ortaya çıkan mekanik ve elektriksel sorunların çözülmesini gerektiren görevlerim sayesinde çok önemli bir deneyim kazandım. Birçok özel endüstriyel IO ve 3G / LTE shield tabanlı ürünler tasarladım. Cihazlar Endüstri 4.0 ve IoT projeleri için kullanılıyor. Türkiye'de birçok kurumun I / IoT projelerinde görev aldım. Ar-Ge'de uzun yıllar çalıştığım için disiplinler arası birçok konuda araştırma yapma fırsatım oldu. Evliyim.

Görkem Ziya Yanıkİstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İSTANBUL A.Ş.

Kırşehir’de doğdum. Lisans eğitimime 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği'nde başladım. Yüksek lisans eğitimim sırasında Güç Elektroniği ve Linux tabanlı SOC ürünleri konusunda uzmanlaştım. Mezuniyetimin ardından Metro İstanbul A.Ş.'de Ar-Ge Elektrik Mühendisi olarak görev yaptım. TÜBİTAK tarafından finanse edilen ilk yerli rüzgar türbini projesinde Ar-Ge Mühendisi olarak çalıştım. Tasarlanan projenin devreye alınmasını ve sahada ortaya çıkan mekanik ve elektriksel sorunların çözülmesini gerektiren görevlerim sayesinde çok önemli bir deneyim kazandım. Birçok özel endüstriyel IO ve 3G / LTE shield tabanlı ürünler tasarladım. Cihazlar Endüstri 4.0 ve IoT projeleri için kullanılıyor. Türkiye'de birçok kurumun I / IoT projelerinde görev aldım. Ar-Ge'de uzun yıllar çalıştığım için disiplinler arası birçok konuda araştırma yapma fırsatım oldu. Evliyim.

closepopup
Sinan ACIBALİstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metro İSTANBUL A.Ş.

2008 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde okumaya başlamıştır. 2011 yılında mezun olduktan sonra şalt sahası elektrik proje çizim ve test devreye alma üzerine çeşitli firmalarda çalışmıştır. 2015 yılından beri Metro İstanbul A.Ş.'de Ar-Ge, Araç Bakım, Ekipman Bakım gibi çeşitli birimlerde çalışmış, halen Ar-Ge departmanında Elektrik Mühendisi olarak görev yapmaktadır. Üretilen ilk Yerli Tramvay Projesinde Sistem mühendisi olarak çalışmıştır. Tasarlanan projenin Eplan programıyla çizimini yaparak aracın devreye alınmasında bulunmuştur. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Sinan ACIBALİstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metro İSTANBUL A.Ş.

2008 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde okumaya başlamıştır. 2011 yılında mezun olduktan sonra şalt sahası elektrik proje çizim ve test devreye alma üzerine çeşitli firmalarda çalışmıştır. 2015 yılından beri Metro İstanbul A.Ş.'de Ar-Ge, Araç Bakım, Ekipman Bakım gibi çeşitli birimlerde çalışmış, halen Ar-Ge departmanında Elektrik Mühendisi olarak görev yapmaktadır. Üretilen ilk Yerli Tramvay Projesinde Sistem mühendisi olarak çalışmıştır. Tasarlanan projenin Eplan programıyla çizimini yaparak aracın devreye alınmasında bulunmuştur. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.

closepopup
Sinan SARPMaden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

1989 yılında Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezunu olmuştur. 1990 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nde göreve başlamış, yerbilimlerinin çeşitli dallarında çalışmalar yapmıştır. 1993 yılında Enerji Hammaddeleri Etüt ve Arama Daire Başkanlığı, Jeotermal Enerji ve Kaplıca Etütleri birimine atanmıştır. 1994 yılında Japonya’da JICA tarafından düzenlenen “Advanced Geothermal Energy” konulu kursa karılmıştır. Jeotermal enerji kaynakları ve kaplıca etütlerinin araştırılması, geliştirilmesi, sondajlı çalışmaları gibi konularda çalışmıştır. Halen Enerji Hammaddeleri Etüt ve Arama Daire Başkanlığı bünyesinde jeotermal enerji ve kaplıca etütleri konularında proje başkanlığı görevini yürütmektedir.

Sinan SARPMaden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

1989 yılında Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezunu olmuştur. 1990 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nde göreve başlamış, yerbilimlerinin çeşitli dallarında çalışmalar yapmıştır. 1993 yılında Enerji Hammaddeleri Etüt ve Arama Daire Başkanlığı, Jeotermal Enerji ve Kaplıca Etütleri birimine atanmıştır. 1994 yılında Japonya’da JICA tarafından düzenlenen “Advanced Geothermal Energy” konulu kursa karılmıştır. Jeotermal enerji kaynakları ve kaplıca etütlerinin araştırılması, geliştirilmesi, sondajlı çalışmaları gibi konularda çalışmıştır. Halen Enerji Hammaddeleri Etüt ve Arama Daire Başkanlığı bünyesinde jeotermal enerji ve kaplıca etütleri konularında proje başkanlığı görevini yürütmektedir.

closepopup
Şefik Erdem SAKARENERJİSA

2015 yılında tamamladığı Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans Eğitimi ile birlikte yürüttüğü İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü 2016 yılında tamamlayan Şefik Erdem SAKAR, 2017-2020 yılları arasında Manchester’da bulunan Franklin Pierce Üniversitesi’nden almış olduğu Enerji ve Sürdürülebilirlikte İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamıştır. Halen EnerjiSA A.Ş’DE Enerji Verimliliği Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Şefik Erdem SAKARENERJİSA

2015 yılında tamamladığı Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans Eğitimi ile birlikte yürüttüğü İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü 2016 yılında tamamlayan Şefik Erdem SAKAR, 2017-2020 yılları arasında Manchester’da bulunan Franklin Pierce Üniversitesi’nden almış olduğu Enerji ve Sürdürülebilirlikte İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamıştır. Halen EnerjiSA A.Ş’DE Enerji Verimliliği Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

closepopup
Zeynep YÜKSELEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TENMAK

1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü’nden lisans diplomasını almıştır. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Nükleer Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2000-2006 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 2006 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde mühendis olarak çalışmaya başlamıştır. 2020 yılından itibaren TENMAK bünyesinde Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü adını alan kurumda mühendislik görevini yürütmektedir.

Zeynep YÜKSELEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TENMAK

1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü’nden lisans diplomasını almıştır. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Nükleer Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2000-2006 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 2006 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde mühendis olarak çalışmaya başlamıştır. 2020 yılından itibaren TENMAK bünyesinde Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü adını alan kurumda mühendislik görevini yürütmektedir.

closepopup