2021 yılında ilk kez düzenlenecek olan ve gelecek yıllarda aynı tarihlerde gerçekleşmesi planlanan 1. Enerji Günleri, bu sene ilk defa bu kadar kapsamlı bir şekilde yenilenebilir enerji alanındaki yetkin kişileri, konuyla ilgili önemli çalışmaları bulunan akademisyenleri, öğrencileri ve bu alandaki çalışmaları önemseyen bütün ilgilileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Karbon izi ile çevreye zarar veren enerji üretimi yerine yenilenebilir, sürdürülebilir ve daha temiz bir enerji kaynağı olan rüzgâr, güneş, jeotermal gibi enerji kaynaklarının kullanımı hakkında katılımcıları bilinçlendirmek, çevreye dost elektrikli araçlar ile ilgili bilgiler vermek, dünya ve ülkemiz açısından enerji potansiyelini değerlendirmek, bu alandaki yatırımlara dikkat çekmek ve geleceğimize ışık tutmak amaçlanmaktadır. Konuyla ilgilenenlerin fikir alışverişinde bulunabileceği etkinliğimizde, katılımcıların oturumlara bireysel yorum yapabilmeleri hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra son yıllarda yenilenebilir enerji teknolojisinin gelişimi ve yapay zeka teknolojisi ile geleceğe ışık tutan uygulama alanları ele alınacaktır.

Sempozyumun Amacı

Son yıllarda nüfus ve gelişen teknoloji ile paralel olarak artış gösteren enerji ihtiyacı, tükenebilen kaynakların yerine kendini yenileyebilen enerji kaynaklarının kullanımını gündeme getirmiştir. Günümüz şartlarında kullanılan kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların tükenebilen kaynaklar olduğu gerçeği dikkate alındığında alternatif, kendi kendini yenileyebilen, rüzgar, güneş gibi enerji kaynaklarının keşfini ve kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir.

Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)  ülkeleri olmak üzere birçok ülke, yenilenebilir enerji konusunda gerekli yatırımların yapılabilmesi için yeni devlet politikaları oluşturarak yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi ve kullanımını teşvik etmektedir. Türkiye’nin de son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi ve kullanımı konusunda yaptığı yasal düzenlemeler, bu alanda yapılan ve yapılacak olan yatırımları destekleyici niteliktedir. Bu yeni yasal düzenlemeler ve yatırımlar kısa sürede etkisini göstererek teşvik ve yatırımların da önünü açmıştır. Yapılan tüm bu çalışmalar; doğadaki kaynaklarla üretilebilen yenilenebilir enerjinin, ülkelerin artan enerji ihtiyacını karşılamak için vazgeçilmez olduğunu ortaya koymuştur. Her sektörün kendi alanına ait ihtiyaçları karşılayabilmesi ve gelişebilmesi için, yenilenebilir enerjinin üretimi ve kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı son derece önemlidir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi, kullanımı ve sürdürülebilirliği konusunda, konuyla ilgili olabilecek mümkün olan tüm paydaşları bir araya getirerek bilimsel bir paylaşım ortamı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda CUYEM olarak “Verimli Toplantılar” projesi ile başladığımız bu yola “Enerji Günleri” ile devam etmeyi planlıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası alandaki güncel gelişmeleri, Yapay zeka uygulamalarını, Sağlık etkilerini, Enerji Verimli Akıllı Binaları, Nükleer Enerji Çalışmalarını; kamu otoritelerini ve uzmanlarını, özel sektör temsilcilerini ve alanında uzman bilim insanlarının da katılımlarıyla siz değerli katılımcılarla paylaşmak bizi onurlandıracaktır.


Sempozyumun Konusu;

 • Güç sistemlerinin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin karşılanabilmesi için gereken talebi karşılayabilecek potansiyel arzı,
 • Nükleer Enerji Kaynakları’nın doğru kullanılabilmesi için geliştirilen reaktör teknolojilerini ve ilerlemesini,
 • Alternatif enerji kaynakları olarak kullanılabilecek Hidrojen ve Bor’un enerji üretimi ve depolaması teknolojilerindeki gelişmeleri,
 • Jeotermal Enerji bakımından zengin bir potansiyele sahip Sivas Şehri için endüstriyel enerji ve sağlık turizmi potansiyelini,
 • Fosil kaynaklara alternatif enerji kaynaklarının şehirsel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde üretimi ve kullanımının mevcut durumunu,
 • Enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği uygulamalarında karşılaşılan teknik ve yönetimsel zorlukların neler olduğu ve olabileceği,                
 • Gelecek nesillere temiz, çevre dostu bir dünya bırakabilmek için özellikle ülkemiz için neler yapılabileceği, bu kapsamda karbon ayak izi azaltılması için yapılabilecek uygulamaların nasıl hayata nasıl geçirilebileceği ve  bunların sürdürülebilir olmasını sağlama yollarının neler olduğu,
 • Enerji’de Verimlilik hedefiyle kullanılabilecek Yapay Zeka teknolojileri ile birlikte çalışabilen Internet of Things (IoT) uygulamalarını,
 • Yeni nesil entegre, Akıllı ve Elektrikli güç sistemleri teknolojilerini,
 • Akıllı binalar ile enerjiyi verimli kullanarak mevcut fosil kaynak kullanımını azaltmayı,

içeren konular üzerine planlanan bir sempozyumdur.


Sempozyumun Düzenlenmesi

1. Enerji Günleri” Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin destekleri ile Yenilenebilir Enerji Araştırma Merkezi (CUYEM) girişimi ve başta Enerji Bakanlığımız olmak üzere yerel ve ulusal düzeyde devlet kurumlarının temsilcileri, sektörel alandaki iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının yanı sıra alanında uzman uluslararası yetkinlik düzeyine sahip bilim insanlarının da kıymetli katılım ve destekleriyle düzenlenmektedir.


“Enerji Günleri”nin katılımcılara ne katkısı olacak? 

Enerji Günleri, katılımcılara;

 • Fen bilimleri, Teknoloji ve Güç sistemleri alanlarında yenilenebilir enerji kullanımı ve bu alanda yapılan örnek uygulamaların neler olduğu hakkında detaylı bilgi sahibi olmayı,
 • Enerji alanında yatırım yapılmak istendiğinde izlenmesi gereken mevzuat ve planlamaları,
 • Yenilenebilir enerji uygulanmalarının verimliliği ve tasarrufu konusunda bilgi sahibi olmayı,
 • Akıllı bina uygulamarına dair mevcut durum hakkında fikir sahibi olmayı,
 • Yapay zeka’nın enerji verimliliği uygulamalarında nasıl kullanılabileceği,
 • Yeni nesil elektrikli güç sistemleri ve elektrikli araçların gelişimini,
 • Ülkemizde bulunan alternatif enerji kaynaklarının durumu ve bu kaynaklardan nasıl daha fazla yaralanabileceğiniz konusunda uzman kişilerden tavsiye ve çözüm önerileri almayı sağlayacaktır.

Sempozyum Katılım Koşulları

Online olarak planlanan sempozyuma “Yenilenebilir Enerji” konusuna ilgi duyan ve bu konudaki çalışmaları dinlemek isteyen herkes ücretsiz olarak katılabilir. İlgililer, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne ait resmi YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook kanallarından (http://webinar.cumhuriyet.edu.tr) programı takip edebilir. Ayrıca canlı yayın esnasında merak edilen konularla ilgili sorular sorulabilir. Oturum konularıyla ilgili olması beklenen bu sorular, oturum başkanları tarafından ilgili konuşmacıya aktarılarak, konuya ait cevapların alınması sağlanabilir.