1 HAZİRAN 2021

10:00-12:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

12:45-14:00 I. OTURUM

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI: HİDROJEN, BOR ve HIZLANDIRICILAR

Doç. Dr. Sultan ERKAN- Oturum Başkanı

13:00 Prof. Dr. Abdulkerim YÖRÜKOĞLU, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı, “Bor ve Enerji Uygulamaları”

13:15 Doç. Dr. Koray SAYIN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, “Hidrojen Enerjisinin Depolanması ve Taşınmasında BN Nanokafesler”

13:30 Dr. Serdar BULUT, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Hızlandırıcı Tesisi”

14:15-16:15 II. OTURUM

NÜKLEER ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GELİŞMELERİ

Prof. Dr. Serkan AKKOYUN- Oturum Başkanı

14:30 Doç. Dr. Meryem SEFERİNOĞLU, Sinop Üniversitesi, “Nükleer Yakıt Çevrimleri”

14:50 Prof. Dr. Tuncay BAYRAM, Karadeniz Teknik Üniversitesi, “Radyasyon sağlığı ve güvenliği”

15:10 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ŞAHİNER, Sinop Üniversitesi, “Füzyon reaktörlerinde enerji üretimi”

15:30 Zeynep YÜKSEL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Nükleer Enerjinin Dünyadaki gelişimi ve bugünü”

15:50 Dr. Öğr. Üyesi Ali TİFTİKÇİ, Sinop Üniversitesi, “Yeni nesil reaktörler”

16:30-18:30 III. OTURUM

JEOTERMAL ENERJİ VE SİVAS ENDÜSTRİYEL POTANSİYELİ

Prof. Dr. Kaan Şevki KAVAK – Oturum Başkanı, “Jeotermal Enerji Kaynakları”

17:00 Sinan SARP, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve

Arama Dairesi Başkanlığı, “Sivas ilinin Jeotermal Enerji Potansiyeli”

17:20 Dr. Ögr. Üyesi Musa POLAT, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, “Jeoenerjinin Sağlıkta Kullanımı: Balneoterapi”

17:40 Dr. Öğr. Üyesi Nurperihan TOSUN, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd. “Sivas’ın termal sağlık turizmi potansiyeli”

18:00 Öğr. Gör. Volkan YÖRÜK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi “Jeotermal enerjinin modern seralarda kullanımı”

2 HAZİRAN 2021

10:00-11:15 IV. OTURUM

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ

Prof. Dr. Zehra SEYFİKLİ – Oturum Başkanı

10:10 Prof. Dr. Serdar BERK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, “Enerji Kaynaklarının sebep olduğu hava kirliliğinin akciğer sağlığı üzerine etkileri”

10:30 Uzm. Dr. Şeyma TAŞTEMUR, Sivas Numune Hastanesi, “Enerji kaynaklarının sebep olduğu iklim değişikliğinin sağlığa genel etkileri”

10.50 Uzm. Dr. Şeyma KIBRISLIOĞLU BAYKAN, “Enerji kaynakları tüketimiyle artan hava kirliliğinin kardiyovasküler sistem üzerine etkileri”

11:30-14:10 V. OTURUM

ELEKTRİK ENERJİSİ VERİMLİLİĞİ OPTİMİZASYONU, PİYASA VE MEVZUATLAR

Prof. Dr. İbrahim CAN – Oturum Başkanı

11:40 Doç. Dr. Murat FAHRİOĞLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, “Kıbrıs’ta yenilenebilir enerji potansiyeli ve TC ile enterkonnekte bağlantı”

12:00 Halit BAKAL, CK Enerji Boğaziçi Elektrik A.Ş Perakende Satış Müdürü, “Türkiye’de Elektrik Piyasasının Gelişim Süreci”

12:30 Uzman Yasin KÜÇÜKÇONGAR, ÇŞB İlbank Genel Müdürlüğü, “Akıllı şehirlerde enerji verimliliği ve mevzuatımızdaki durumu”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara

12:50 Prof. Dr. M. Serdar GENÇ, Erciyes Üniversitesi “Türkiye’de rüzgâr enerjisinin genel durumu”

13:10 Çiğdem ŞEKEROĞLU ve Mehmet SERTKAYA, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. “Üretim ve Dağıtım Şebekeleri Süreçleri, Verimliliği ve Mevzuatı”

13:30 Dr. Öğr. Üyesi Yunis TORUN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi “RNN ile OSB Talep Tahmini”

13:50 Yük. Müh. MBA Şefik Erdem SAKAR, EnerjiSA “Dünyada ve Türkiye’de Enerji Verimliliği”

14:30-17:00 VI. OTURUM

ENERJİ VERİMLİ BİNALARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİLER

Prof. Dr. Ertan BUYRUK, Oturum Başkanı

14:40 Doç. Dr. Koray KARABULUT, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi “Yapı Elemanlarındaki ısı kayıplarının enerji tasarrufu açısından değerlendirilmesi”

15:00 Prof. Dr. Beliz OZORHON, Boğaziçi Üniversitesi ve Dr. Öğr. Üyesi Sedat Semih ÇAĞLAYAN, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi “Prototip bir binanın Türkiye’nin tüm şehirlerine yönelik optimum kalınlığının belirlenmesi” Projesi.

15:20 Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KILINÇ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, “Isı yalıtım uygulamalarının enerji tasarrufuna etkilerinin incelenmesi”

15:40 Uzman Yasin ZENGİN, ÇŞB, İlbank Genel Müdürlüğü “Arşimed burgu türbinleri”

16:00 Burcu ÜZ TOSKA Volt Electric Motors Üretim ve Teknoloji Genel Müdürü, “Binalarda kullanılan elektrik motorlarının enerji verimliliğindeki önemi”

16:20 Yük. Müh. Uzman Yusuf GÖKŞEN, Türk Standartları Enstitüsü, Kayseri Bölge Müdürlüğü, “Güvenli Yeşil Binalar”

16:40 Dr. Öğr. Üyesi Deniz GÖLBAŞI, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, “Farklı Bina Kurulumları Etrafındaki Akış Yapıları”

17:15-19:00 VII. OTURUM

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ VE IoT UYGULAMALARINDA VERİMLİLİK

Doç. Dr. Ahmet Gürkan YÜKSEK- Oturum Başkanı

17:20 Dr. Öğr. Üyesi Kali GÜRKAHRAMAN ve Dr. Öğr. Üyesi Rukiye KARAKIŞ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi “Nörogörüntülemede Derin Öğrenme için Veri Çoğaltma”

17:40 Doç. Dr. Hidayet TAKÇI, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, “Yapay zeka ve Makine Öğrenmesi Tekniklerinin Kalp Yetmezliği Teşhisinde Kullanımı”

18:00 Prof. Dr. Serkan AKKOYUN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, “Yapay zeka yaklaşımlarının temel bilimlerde kullanım yöntemleri”

18:20 Doç. Dr. Metin ZONTUL, İstanbul Arel Üniversitesi, AR-Ge merkezlerinde akademik sürdürülebilirlik açısından yapay zekanın önemi”

18:40 Doç. Dr. Ahmet Gürkan Yüksek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, “Yapay zeka yaklaşımlarının iç mekan konum uygulamalarında etkileri”

3 HAZİRAN 2021

10:00-12:00 VIII. OTURUM

ENERJİDE KARBON AYAK İZİ AZALTILMASI

Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ- Oturum Başkanı

10:10 Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,  “Anaerobik membran reaktörler: kullanım alanları ve enerji eldesinin değerlendirilmesi.”

10:30 Prof. Dr. Nuri AZBAR, Ege Üniversitesi, “Alternatif enerji kaynağı biyogaz ve döngüsel ekonomi”

10:50 Semanur KORUÇ, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Sivas ÇED ve Çevre İzin Şube Müdürü V. “Enerji yatırımlarında kullanılan çevre mevzuatları”

11:10 Dr. Öğr. Üyesi. Hamdi MURATÇOBANOĞLU, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, “Biyometanizasyonda son gelişmeler”

11:30 Doç. Dr. Bülent ÜNVER, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, “Akuatik biyoyakıtlar”

11:50 Dr. Turgay BİŞGİN, Sivas Belediyesi, “Hidrojen Enerjisinin Depolanması ve Taşınmasında BN Nanokafesler”

12:30-15:00 KAPANIŞ OTURUMU

YENİ NESİL, AKILLI, ELEKTRİKLİ SİSTEMLER

Dr. Öğr. Üyesi Derya Betül ÜNSAL ÇELİMLİ – Oturum Başkanı

12:30 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep HASIRCI TUĞCU, Karadeniz Teknik Üniversitesi, “Akıllı Şebeke Haberleşme Teknolojileri ve Enerji Verimliliğine Katkıları”

13:00 Doç. Dr. Ozan ERDİNÇ, Yıldız Teknik Üniversitesi, “Yeni Nesil Elektrik Güç Sistemleri ve Entegre Teknolojiler”

14:00 Prof. Dr. Hüseyin CANBOLAT, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, “Elektrikli Araç Şarj Sistemleri ve Verimliliği”

14:30 Barış SANLI- Bilkent Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi “Akıllı Sistemler ile Elektrik Arz Güvenliği”

15:00 Görkem Ziya Yanık ve Sinan ACIBAL, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metro İstanbul, “Regicas Frenleme sistemleri ile Elektrikli Toplu Taşıma Araçlarında Enerjinin Geri Kazanımı”

15:30 Dr. Öğr. Üyesi Derya Betül ÜNSAL ÇELİMLİ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, “Dağıtık Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Mikro Şebeke Uygulamaları”

16:00 KAPANIŞ KONUŞMALARI.